הענווה והצניעות של הרב שטיינמן

אנחנו לפעמים מדברים על הענווה של אברהם משה ודוד המלך ולא מבינים למה הענווה והצניעות הכרחיות כל כך למנהיג.

הרב שמואל אליהו , כ"ד בכסלו תשע"ח

הרב שמואל אליהו
הרב שמואל אליהו
צילום: אלירן אהרון

זכיתי להפגש עם הרב הגאון אהרון לייב שטיינמן זצוק"ל וזכיתי לראות אחד מגדולי הדור מקרוב ממש.

אנחנו לפעמים מדברים על הענווה של אברהם משה ודוד המלך ולא מבינים למה הענווה והצניעות הכרחיות כל כך למנהיג.

אבל כשאתה מתקרב למנהיג ורואה אותו עסוק כל הזמן בבעיות של עם ישראל, אתה מבין שאין לו זמן לעסוק בכבודו או בטובת עצמו. אתה גם מבין שראשו נמצא כל הזמן בטובתם של ישראל, בכבודם ובבנינם ולית ליה מגרמיה כלום. ממש בחינת "ונחנו מה".

הלא זה מה שעונה משה רבינו למי שתוקף אותו ואומר לו למה הוצאת אותנו ממצרים. עונה להם משה וכי אני פועל בשם עצמי. הלא ה' הוציא אתכם ממצרים בדרך שנראית לו הכי טובה ונכונה, וכל מה שאני עושה זה בשליחותו. ממש בדרך הזו הולך כל גדול דור. אני רק עושה מה שה' רוצה.

מכאן כל הגדולות שלו בתורה. רק בשביל לדעת מה ה' אלוהיך רוצה שנעשה. רק כדי לדעת איך להנהיג את צאנו. רק כדי לדעת איך הנהיגו הנביאים התנאים והאמוראים את עם ישראל, איך הם פסקו להם הלכות.

איך הם ריפאו את שברם. איך הם חיזקו את רוחם. כל גדולות התורה שלו באה מתוך הרצון ללמוד על מנת ללמד וללמוד על מנת לעשות. ואנחנו מבכים היום את מותו.