אילוסטרציה
אילוסטרציה iStock

על פי נתוני ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים, בשנת 2017 נהרגו 135 ילדים כתוצאה מתאונות בבית, בדרכים, בחצר ובפנאי.

31 ילדים נהרגו בתאונות במעורבות כלי רכב מנועי, 15 טבעו למוות, 13 ילדים נהרגו מנפילה, 12 בתאונות כהולכי רגל, 11 כתוצאה מדריסה בסביבת הרכב, 10 ילדים נחנקו למוות ו-10 כתוצאה משריפה.

הסיבה המובילה לתמותת ילדים בשנת 2017 היא תאונת דרכים במעורבות כלי רכב מנועי (31 ילדים נהרגו בכלי רכב מנועי בשנת 2017 המהווים 23% מסך מקרי התמותה).

הסיבה השנייה בשכיחותה לתמותת ילדים בשנת 2017 היא טביעה 15 ילדים טבעו למוות בשנת 2017 המהווים כ-11% מסך מקרי התמותה בשנה זו. בין השנים 2013-2017 טביעות למוות הן כ-14% ממקרי התמותה. מרבית מקרי הטביעה למוות היו בים ובבריכות ציבוריות.

בשנת 2017 נהרגו 7 ילדים כרוכבי אופניים, בדומה למספר הילדים שנהרגו בשנת 2016 כרוכבי אופניים. זאת עלייה משמעותית בהשוואה לממוצע של כ-2 ילדים בשנים 2013-2015. ב-5 מתוך 14 המקרים שאירעו בשנים 2016-2017 רכבו הילדים על אופניים חשמליים, לעומת 0 מקרים בשנים2013-2015.

מהדוח עולה כי ילדים בישראל מתים בעיקר בבית ובסביבתו (38%) ובדרכים (37%). בזירת הבית וחצר הביתהסיבות העיקריות אשר הובילו לתמותת ילדים יהודים, בחמש השנים האחרונות הינן: חנק (20%), טביעה (18%) ונפילה (14%).בקרב ילדים ערבים, הסיבות העיקריות לתמותה בבית ובחצר הבית הינן: היפגעות מרכב בחצר הבית (28%), הרעלה/כוויה (עקב שריפה) (20%) ונפילה (10%).

בזירת הדרכים,הסיבות העיקריות אשר הובילו לתמותת ילדים יהודים בחמש השנים האחרונות הן תאונת דרכים כנוסע ברכב (36%), כהולך רגל (23%) וכרוכב אופניים וגלגלים קטנים (14%).בקרב ילדים ערבים, הסיבות העיקריות לתמותה בדרך הינן בתאונת דרכים כנוסע ברכב (35%), כהולך רגל (29%), וכמשתמש ברכב ממונע אחר כגון טרקטורון או אופנוע (13%).

עוד עולה מהנתונים כי, ילדים עניים מתים יותר בתאונות מילדים במעמד הביניים - לאורך חמש השנים האחרונות, שיעורי התמותה בקרב ילדים מיישובים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה הינם גבוהים משמעותית משיעורי התמותה של ילדים מיישובים ברמה חברתית-כלכלית בינונית וגבוהה: הסיכון של ילד מהאשכולות הנמוכים למות כתוצאה מהיפגעות גבוה כפי 2.4 מהסיכון של ילד מהאשכולות הבינוניים וכפי 2.8 מהסיכון של ילד מהאשכולות הגבוהים.

בנוסף על כך, ילדים מהפריפריה מתים יותר מילדים ממרכז הארץ - בעיקר בדרום הארץ - מבחינת נתוני תמותת הילדים בחמש השנים האחרונות עולה כי הסיכון של ילד המתגורר במחוז הדרום להיהרג כתוצאה מהיפגעות בלתי מכוונת גבוה פי 3.4 מהסיכון של ילד המתגורר במחוז תל אביב.

במחוז דרום גם הפער הגדול ביותר בין שיעור התמותה של יהודים לזה של ערבים: הסיכון של ילד ערבי המתגורר במחוז זה להיהרג כתוצאה מהיפגעות בלתי מכוונת גבוה פי 7.2 מזה של ילד יהודי.

הדוח מצביע על כך שבשנת 2017 ילדים ערבים נהרגו בתאונות יותר מילדים יהודים - ילדים ובני נוער ערבים היוו כ-59% מהילדים ובני הנוער שנהרגו בשנת 2017, בעוד שחלקם באוכלוסיית הילדים ובני הנוער בישראל עומד על כ-25% בלבד.

בשנת 2016 נהרגו 119 ילדים בתאונות. שיעור התמותה, בהתייחס לגידול באוכלוסיית הילדים ובני הנוער בישראל, לא נמצא שונה באופן מובהק בין השנים 2016 ו-2017.

מנכ"לית ארגון 'בטרם' אורלי סילבינגר אמרה כי "שנת 2017 הייתה שנה קטלנית לילדי ישראל. 135 משפחות אבדו את היקר להם מכל. הבית, החצר, הרחוב, הכביש, הבריכה הציבורית ועוד מקומות בהם הילדים מבלים אינם בטוחים עבורם. לא מדובר בגזירה משמיים. את הילדים אפשר להציל באמצעות ידע ומודעות והתנהגות בטוחה. ממשלת ישראל מחויבת לממש את התכנית הלאומית לבטיחות ילדים שאושרה השנה ובכך להוריד את כמות הילדים הנפגעים מתאונות".