קריית ספר- המלצותיו של הרב יואל קטן

אחרי האנציקלופדיה הרפואית-הלכתית, נדמה היה שהרב פרופ' שטינברג סיים את מלאכתו בסיכום והבהרת מסכת הרפואה וההלכה בישראל.

הרב יואל קטן , י' בטבת תשע"ח

קריית ספר- המלצותיו של הרב יואל קטן-ערוץ 7
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

הרפואה כהלכה.

הלכות חולה, רופא ורפואה, מטרם יצירת האדם ועד אחרי מותו. בתוספת הבהרות, הערות והארות. אברהם הלוי שטינברג.

ירושלים, תשע"ז. שישה כרכים

(02-6423242)

והנה הפתעה – במרצו ובכישרונו המופלגים, ואחרי שבע שנות עמל, מציג לפנינו המחבר סדרה חדשה, שאינה אותה גברת בשינוי צורה אלא משהו אחר לגמרי: ספר הלכתי-רפואי מקיף, ובו דעות הפוסקים בעניין-אחר-עניין ובנושא-אחר-נושא שיש בהם צד הלכתי והם קשורים לענייני רפואה.

הכרך הראשון כולל מבואות ומפתחות נרחבים ומפורטים, ושאר חמשת הכרכים עוסקים בכל רחבי התחומים הללו. החומר כולו מחולק באופן מדויק ושיטתי לעשרה חלקים, בכל חלק שערים וסימנים ופרקים וסעיפים, ולעיתים גם סעיפי משנה ממוספרים. בחלק הראשון, 'תחילת החיים', השער הראשון עוסק בפוריות ועקרות, ויש בו שלושה סימנים – פרייה ורבייה, דינים הקשורים לזרע ודיני עקר ועקרה, כשכל סימן נפרד לפרקים וסעיפים. הכרך האחרון מסתיים בחלק העשירי, השער השני, סימן ג, פרק ה, סעיף ט - האיסור לחנוט את המת כתחליף לקבורה.

כל סימן נפתח במבוא קצר המבאר את מושגי היסוד בנושא המדובר, ולכל סעיף צמוד ציון המפנה למקורותיו ההלכתיים, אחריו מדור רחב של ביאורים ובירורים, ובתחתית העמוד הערות והרחבות. בניגוד לאנציקלופדיה ההלכתית-רפואית שהזכרנו למעלה, 'הרפואה כהלכה' הוא ספר הלכתי מעשי, שבו פורש המחבר את הסיכום ההלכתי של כל נקודה רפואית בתוספת מקורות והסברים, כך שבעיון קצר יכול כל לומד ופוסק להגיע לסעיף המסוים בנושא שהוא מחפש ולקבל תשובה מעשית.

אומנם להערכתי השאיפה לדיוק ולסדר גרמה לספר להיות פחות ידידותי למשתמש ממה שהוא יכול היה להיות. לענ"ד חבל שהרב פרופ' שטינברג לא הסתפק במדור הערות אחד שיכלול גם את המקורות וגם את הביאורים וגם את ההערות עליהם, כך שכל עמוד היה נחלק רק לשניים ולא לכמה חלקים. גם החלוקה המדוקדקת לחלקים, שערים, סימנים, פרקים וסעיפים אינה מקילה עם המעיינים, ואפשר היה להסתפק בחלוקה לפרקים וסעיפים בלבד, כמו בספר 'שמירת שבת כהלכתה' למשל. בכל אופן אין ספק שמדובר ביצירה מיוחדת במינה, שחייבת לעמוד על שולחנו של כל מורה הוראה וכל מתעניין ברפואה והלכה, ולמעשה להימצא בכל בית תורני.

***

מקרא העדה.

חידושים וביאורים על סדר פרשיות התורה.

חלק שני,

תולדות-ויחי.

מאת אליהו גרינצייג.

ירושלים, תשע"ז. תקנו עמ'

(02-5712702)

בירושלים ישנו יהודי תלמיד חכם מעולה וצנוע, שכבר הוציא לאור כמה ספרים והיה שותף בכיר בכמה פרויקטים תורניים-ספרותיים כמו 'אוצר מפרשי התלמוד' ועוד, ושמו רבי אליהו גרינצייג. לעת זקנתו ובסיוע בנו הרב יעקב החל להוציא כרך אחר כרך של חידושי הלכה מרתקים כסדר פרשות השבוע, וזהו הכרך השני.

לכל פרשה מוקדשים כמה וכמה נושאים הלכתיים ולמדניים הקשורים אליה באופן ישיר או עקיף, וכל נושא מבואר בתמצית אך בשפה ברורה, עם ציונים לעשרות מקורות מחז"ל ועד אחרוני דורנו, קושיות ותירוצים, סיכומים להלכה והפניות לנושאים מקבילים אחרים. עונג שבת אמיתי.

עשרים נושאים נידונים בפרשת ויחי, בהם בין השאר קניין על דבר שאינו ידוע, כיבוד אב כאשר הבן הוא הרב, אירוסין בבן נח, יהדותה של אסנת, אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו", מניעת כוהנים מלהיות מלכים, מצוות בן נח, תוקף השבועה של בני נח, ברכת הניסים ועוד ועוד. אוצר בלום.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com