המספד בג'רבה עם פטירת הראי"ה קוק

אנו חושפים ומציגים את המכתב ששיגר הרב כלפון משה הכהן זצ"ל לראשי קהילות טוניס עם היוודע דבר פטירת הראי"ה זצ"ל.

שמעון כהן , י"ח בטבת תשע"ח

מכתבו של הרב
מכתבו של הרב
צילום: ערוץ 7

ברחבי הארץ צוין אמש יום השנה ה-67 לפטירתו של ראש רבני ג'רבה בדור האחרון, רבי כלפון משה הכהן זצ"ל, מחבר עשרות ספרי הגות, שו"ת וחידושים בכל תחומי היהדות המהווים אבן דרך בספרות התורנית עד ימים אלה.

עם ציון יום פטירתו של הרב ביום י"ח בטבת, אנו חושפים כאן את תוכן המכתב ששיגר הרב כלפון הכהן לקהילות היהודיות בטוניס עם היוודע דבר פטירתו של הראי"ה קוק זצ"ל, עמו שמר על קשר מכתבים רציף מירושלים לג'רבה ובחזרה.

במכתב המובא כאן קורא הרב כלפון הכהן לרבני הקהילות לקיים עצרת מספד לכבוד הרב, לכבוד התורה ולכבודה של ירושלים. מנוסח ההמכתב עולה יחס ההערכה המיוחד של הרב לראי"ה זצ"ל.

מכתבו המובא כאן מופנה ישירות לרב שכונת היהודית הקטנה, הרב מכלוף עידן, וממנו הקריאה לכלל רבני הקהילות האחרות בטוניס.

"אחד"ש כת"ר (אחרי דרישת שלום כבות תורתו)

לקול השמועה האיומה והנוראה כי עלה שמי שחק הגאון המפורסם כמוה"ר ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ראש הישיבה וראש הגאונים בירושלים תובב"א, נמס כל לב ורפו כל ידיים כי הוא היה עמוד גדול לתורה ולעבודה ולישוב ארץ ישראל על ברכי התורה.

ולכן פה הסכמנו להיות ביום א' יו"ד אלול הספד בביכנ"ס הגדולה, קינות ודרש על האבידה הגדולה ומחסור הנורא אשר חסרנו שכמעט הוא יחיד בדורו ואין לנו תמורתו. ובכן בטח כי גם במחנה קדשיכם כה תעשו לכבוד הגאון הגדול זיע"א ולכבוד התורה ולכבוד ירושלים תובב"א וה' ברחמיו הרבים יחוש גאולתנו ויגדור פרצה זו מעל כל ישראל ובלע המוות לנצח ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר ושבו בנים לגבולם בב"א.

נאם המעתירים בעדו עתירת החיים והשלום וחתום ע"ה (עבד ה') כלפון משה הכהן".

לצד חתימתו מוסיף הרב כלפון הכהן הערה ולפיה על המכתב לא מופיעה חתימתו של חבר בית הדין הרב רחמים חי חוו'יתה הכהן מסיבה מעניינת, הוא היה באותה שעה בקניות בשוק וככל הנראה חשוב היה להוציא את המכתב בבהילות – "ידידנו מו' חוו'יתה כהן בשוק ולכן לא חתם", כתב הרב.

את המכתב חותם הרב ברשימת שמות הרבנים והקהילות אליהם מיועד המכתב ומהם מבקש הרב לקיים כינוס מספד לזכר הראי"ה זצ"ל.

המכתב
צילום: ש. כהן, ערוץ 7