רבני התפוצות:
אתגרים שונים, יעד אחד

הכנס העולמי לרבנים וראשי קהילות נערך בירושלים. הרב יחיאל וסרמן שמביא מידי שנה את הרבנים לבירת ישראל מסביר את חשיבות ההתכנסות.

יוני קמפינסקי - ערוץ 7 , כ' בטבת תשע"ח