אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום המחשה: הדס פרוש, פלאש 90

במהלך שנת 2017 נרשמה עלייה בפעילות העסקית באמצעות כרטיסי אשראי בישראל, כך עולה מהשוואת נתוני חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים).

מנתוני החברה, המפעילה את מערכת הסליקה המרכזית של כרטיסי האשראי בישראל, עולה כי במהלך שנת 2017 סלקה מערכת "אשראית" של שב"א כ-1.4 מיליארד עסקאות, עליה של כ-9% לעומת 2016 אז הסתכמה הפעילות בכ-1.29 מיליארד עסקאות.

חודש השיא בפעילות העסקית ב-2017 היה אוגוסט בו נסלקו 125,411,623 מיליון עסקאות בכרטיסי אשראי – עליה של 10.1% לעומת אוגוסט אשתקד, בו בוצעו 113,894,233 עסקאות.

היקף העסקאות בכרטיסי אשראי בשנת 2017 האמיר לסכום של למעלה מ-298.1 מיליארד שקלים לעומת 276.24 מיליארד שקלים ב-2016 – עליה של כ-7.9%. בחודש אוגוסט 2017 גיהצו הישראלים את כרטיסי האשראי בהיקף שיא של 26.52 מיליארד שקל לעומת 24.31 מיליארד שקל באוגוסט 2016 – עליה של כ-9%.

סכום העסקה הממוצע עמד ב-2017 על 212.59 שקל לעומת 213.9 שקל ב-2016 – ירידה של 0.7%.

מנתוני הרכישות מרחוק באמצעות רשת האינטרנט עולה כי בשנת 2017 בוצעו 396.704 מיליון עסקאות – עליה של 11.5% לעומת 2016. סך ההוצאה בעסקאות מרחוק הגיעה בשנה החולפת ל-139.367 מיליארד שקל – עליה של 10.2% לעומת 2016.

העסקאות מרחוק היוו 28.3% מסך העסקאות באשראי בשנת 2017, לעומת 28% בשנת 2016. סכום העסקה הממוצע ברכישה מרחוק עמד על 351.31 שקל, לעומת 397.24 שקל בשנת 2016. סך ההוצאה בעסקאות מרחוק בשנת 2017 היוו 46.7% מסך הרכישות באשראי במהלך השנה החולפת.

נתונים מסקרנים נוספים שחושפת חברת שב"א הם של משיכות הכספים במכשירי ה-ATM (כספומט), אשר עוברים דרך שב"א ומהוות את רוב הענף. בשנת 2017 עברו במתג של שב"א בסה"כ 70,171,866 משיכות לעומת 64,931,373 בשנת 2016 – עליה של כ-8%. בסה"כ נמשכו כ-44.1 מיליארד שקל לעומת 39.9 מיליון שקל ב-2016 – עליה של כ-10.5%. סכום המשיכה הממוצע ממכשירי ATM עמד ב-2017 על כ-628 שקלים לעומת 617.2 שקלים ב-2016 – עליה של כ-1.7%.