דינה זילבר
דינה זילבר צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, פרסמה נוהל המחייב את משרד הבריאות ורשות האוכלוסין בכל הנוגע לרישום שינוי מין בתעודת זהות למי שעברו את הליך השינוי באופן פרטי, בארץ או בחו"ל.

ההליך גובש בעקבות פניות שהגיעו ליועץ המשפטי לממשלה, לפיהן מי שביצע ניתוח לשינוי מין שלא דרך המערכת הציבורית מתקשה לבצע את שינוי המין בתעודת הזהות.

ברשות האוכלוסין טענו מנגד כי קיים קושי לראות באישורים שניתנו על ידי רופאים פרטיים על השלמת ההליך לשינוי מין "תעודות ציבוריות", כנדרש בהתאם להוראות חוק המרשם.

במכתב המפרט את הנוהל ציינה זילבר, "נוצרה מציאות בה טרנסג'נדר אשר עבר פרוצדורה רפואית לשינוי מינו באופן פרטי לא יכול לשנות את פרט המין במרשם, שכן לעת הזו לא קיימת תעודה ציבורית כלשהי שיכולה לספק את דרישות נוהל רשות האוכלוסין לשינוי. ברי כי המדובר במצב בעייתי אשר פוגע בכבוד האדם של אותם טרנסג'נדרים".

לאור זאת התקיים דיון בראשותו של היועץ המשפטי לממשלה, בסיומו הוחלט כי מי שעבר הליך שכזה באופן פרטי יופנה להליך מקוצר בפני יו"ר הוועדה לניתוחים לשינוי מין במשרד הבריאות או כל גורם מקצועי רלוונטי אחר באחת משתי ועדות משרד הבריאות וזה יוציא מסמך מתאים שיועבר לרשות האוכלוסין.

בסיום מכתבה מבהירה זילבר, "הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, אותה יש לפרסם לאלתר לציבור, חלה באופן מיידי מכאן ואילך... על רשות האוכלוסין לתקן את נהליה לפי האמור ולפעול במהירות האפשרית להשלמת הטיפול בכל הנוגע לפניות התלויות ועומדות בלשכות האוכלוסין בימים אלה".