הרב זאב קרוב
הרב זאב קרוב צילום: שלומי בוצר

הרב יונה גודמן הקדיש את פינתו השבועית בערוץ 7 להארת נקודה אחת מתוך משנתו התורנית-חינוכית הרחבה של הרב זאב קרוב, שהלך אתמול (רביעי) לעולמו.

לדברי הרב גודמן, מעבר להיותו ראש ישיבה תיכונית, ר"מ בישיבת הסדר ומחנך גדול שמסר נפשו על הוראת תורה וחינוך, הייתה לרב קרוב תפיסה רוחנית-חינוכית שכולנו צריכים ללמוד ממנה.

הרב גודמן מספר שלפני כ-25 שנים כינס הרב זאב פורום של רבנים ואנשי חינוך, לסדרה ארוכה של מפגשים. לדבריו, הקבוצה כונתה "החברים של הרב זאב", והרב קרוב הוא שהוביל את המפגשים ולאחר מכן סיכם אותם. הרב גודמן רואה במה שהתחולל באותם מפגשים תפיסה עקרונית שהרב זאב פיתח וגילם כל ימי חייו.

לדבריו, באותן פגישות הרב זאב היה בוחר סוגיה תורנית אקטואלית. במשך מספר מפגשים היו מבררים את מהותו ומשמעותו הרוחנית. לאחר מכן היו מקדישים מפגשים לבירור הדרך בה ניתן וראוי להאיר ולחיות את הנושא במציאותנו העכשווית. בשלב השלישי והאחרון היא מגבשים דרך בה ניתן להסביר את הגישה התורנית והמעשית לציבור הרחב.

לדברי הרב גודמן, רצון משולש זה שמחבר את התורה לחיים תוך הארת נתיבותיה בסוגיות שזוכות לעיתים לערעור בדורנו, היה אחד ממאפייני פועלו של הרב זאב. זה מה שהתגלה בפועלו החינוכי כר"מ וכראש ישיבה, זה מה שהוא לימד בשיחותיו המעמיקות על חינוך, בזה עסק עת כיוון מורים צעירים שלימדו במערכת החינוך הכללית וזה ציר מרכזי בספריו השונים.

הרב גודמן טוען שבמובן מסוים, ניתן לומר שהרב קרוב לא כתב ספרים הרבה, אלא ספר יסוד אחד, שהוא כה חיוני לדורנו, ואותו ביטא בצורות שונות ובהקשרים שונים. כך בספרו המפורסם "דע מה שתשיב לעצמך", ששמו מלמד על גישתו, וכך בשיחותיו על פרשיות השבוע, בהן הרבה לקחת נושאים מהפרשה ולהאיר דרכן סוגיות אקטואליות, מה שלימים יצא כספר "מה שתשיב הפרשה".

"נוכח פציעתו הקשה של אהרון בעופרת יצוקה, הרב כתב עוד ספר. הפעם, עיקרו 'נכתב' במעשיו ויחסו הנפשי, עיקרו התגלה באומר חייו עצמם" אומר הרב גודמן ומפרט, "באופן בו הוא ומשפחתו, וכמובן אהרון, התייחסו לפציעה הקשה ולאופן שבו התמודדו מתוך מבט אמוני מאיר, עם רצף האתגרים המורכבים. אמנם בהמשך הוא גם כתב ספר על העניין, 'בלבב פנימה', אך הספר הוא רק שיקוף חלקי של תורת החיים שהוא ובני ביתו כתבו בעצם חייהם".

לדברי הרב גודמן, "אומר החיים הזה, של חיבור התורה לחיים, התגלה שוב בצורה בולטת בשנים האחרונות, עת התמודד עם מחלה קשה. מצד אחד, ניתן היה לפגוש בו מבט אמוני מפוקח, בצד מאמץ אנושי לעשות כל שניתן, ובמקביל, מחויבות עמוקה להמשיך לנסוע וללמד תורה כל עוד היה ניתן".

"גישה זו היא שחסרה לנו לעיתים" מסיים הרב את פינתו, "גישה זו המאירה את התורה בתוך החיים, ואת החיים לאור התורה. לא שני עולמות, בבחינת 'אני דתי בזמן המצוות, אך בזמן הפנאי אני רחוק מזה', אלא תורת חיים אחת. יהיו הדברים הללו, שהם רק נדבך קטן באישיותו, לעילוי נשמתו אך בעיקר - נר לנתיבותינו".