הרב רן בן משה
הרב רן בן משה צילום: באדיבות המצלם

זכינו ללמוד שנים רבות במסגרות דתיות לאומיות, לאורך כל שנות לימודינו חונכנו על ממלכתיות, אהבה לתורה, לעם ולארץ וכמובן אהבה גדולה לצבא קודשנו.

אף אחד מאיתנו לא משרת בצבא בגלל טובה לראש הממשלה או לרמטכ''ל. אנו משרתים בצבא כיוון שזו זכות וחובה להציל חיים, ועל כך אנו מוכנים למסור את הנפש.

אבל אם הצבא הופך להיות מסגרת נטולת קדושה וטהרה אז "שווא שקד שומר" (תהילים קכז).

פעם אחר פעם הקב''ה רומז לנו להיות מפוקחים ולהפסיק להיות ציבור שבאופן אוטומטי מסכים לכל אמירה והופך להיות שק החבטות של ממשלת ישראל. אוי לנו אם נחטא ביוהרה ובשיוויון נפש ונתנהל כאחד מצבאות הגויים. חלילה לנו מכך שמחנינו יפסיק להיות קדוש.

האמירות צריכות להיות ברורות כשמש מבלי חשש שתשמענה פרימטביות.

כולנו היינו מעדיפים שהברור של תפיסתנו בעבודת ה' המדוייקת, ומה שנדרש מאיתנו יעשה בצורה נעימה יותר, אך כנראה שלא לחינם המציאות מתחדדת לנגד עיננו, וכל אחד מאיתנו נדרש להחליט האם הוא ממשיך לפסוח על שני הסעיפים או שברור שאנו צועדים בביטחון אחר דעת תורה.

כולנו מכירים את הגמרא במסכת שבת המבהירה שבשעה שיש פיקוח נפש אז הגדולים ביותר הם אלו שצריכים להיות הראשונים להחמיר, ולהדר ולמשוך חיים לאדם שנמצא בסכנה.

ההנהגה הרוחנית שלנגד עיניה עומדים כל הערכים גם אחדות העם וגם קדושת הצבא גם כבודן של הנשים וגם הצורך בטהרת המחנה הם אשר יכריעו בסוגיות כבדות משקל אלו. לא לחינם נאמר משיב הרוח ומוריד הגשם ראשית העמדות ותפיסת עולמנו צריכים להתברר מבחינה רוחנית ע''י תלמידי חכמים גדולי תורה ורק לאחר מכן ל"להתגשם" ולהגיע למסקנה כיצד המהלכים והתפיסה הרוחנית ייושמו בפועל.

בשום פנים ואופן אסור להפוך את היוצרות ולהקדים את "הגשם לרוח".

כאבא לחייל וכמי שעוסק כבר כעשרים שנה עם בני נוער אני חייב לציין את העובדה שעוד ועוד תלמידים המתפקדים היום כחיילים וקצינים מוצאים עצמם ללא גבוי ותמיכה מצד הצבא. מבחינה דתית וערכית
חיילים מבוזים ע"י בני מיעוטים ונשפטים במשפטי שדה על לא עוול בכפם

רוח ההתנדבות והמוטיבציה שכ"כ אפיינה את ציבורינו הולכת ודועכת ואנו מאבדים את מיטב בחורינו המחליטים לקפל את דגל הצבא ולפעול למען עם ישראל בדרכים אחרות.

תלמידינו ימשיכו להגשים את הערכים שבהם הם מאמינים אך המדינה תפסיד אותם בעקבות התייחסותה המנוכרת וזו תהיה בכייה לדורות.

"קדוש לעולם קיים" (סנהדרין צ''ב, א') רק אחיזה בקדושה היא נצחית וכל ניסיון לאחוז באופנה ובאנג'דה כזו או אחרת אחת דינם לחלוף.

ולכן נבחרי הציבור חייבים להבין שהם מהווים שופר אמיתי "ידא אריכתא" קודם כל של אנשי הרוח שמכוחם הם פועלים.

ומי מהם שלא יעשה מאמץ "לעשות לו רב" שילך אחריו ואפילו יאמר לו: "על שמאל שהוא ימין" ימצא עצמו מחוץ לבית הנבחרים שהרי "לב מלכים ביד ה'".

אותם הפוליטיקאים היקרים והמסורים אותם שליחי ציבור שמתוקף היותם כאלו צריכים כל העת לדאוג למצפן תורני שיסייע בעדם לפלס את הדרך המורכבת כ''כ. שתביא את כולנו בעז''ה למנוחה ולנחלה.

באיחולי המשך נאמנות לתורה לעם ולארץ מבלי לדרגם אחד על חשבון האחר.