הלווית המחבל מאזן פוקהא. ארכיון
הלווית המחבל מאזן פוקהא. ארכיון צילום: רויטרס

ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק אותה מקדמים שרת המשפטים והשר לביטחון הפנים, אשר תסמיך את המשטרה להטיל מגבלות על הלוויות מחבלים ולהתנות את קיום ההלוויות בעמידה במגבלות.

על פי תזכיר החוק, המשטרה תוסמך לעכב השבת גופות מחבלים כדי למנוע מהלוויות להפוך למפגן הסתה לטרור. היוזמה הגיעה בעקבות "בג"ץ ג'אברין" שקבע כי למשטרה אין סמכות חוקית לעכב הלוויות כאלו.

לאחר שהחוק יאושר בקריאה שניה ושלישית, המשטרה תוכל להורות בצו על עיכוב מסירת גופת המחבל עד להבטחת מילוי התנאים אותם דרשה המשטרה ממארגני הלוויה.

המשטרה תוכל להפעיל את סמכותה אם קיים חשש ממשי כי בשל אירוע הלוויה תתבצע פגיעה בחיי אדם, להסתה לטרור או לביצוע מעשה טרור, לרבות בשל ההסתה בהלוויה.

רשימת התנאים לדוגמה שהמשטרה רשאית לקבוע לקיום הלוויה: הגבלת מספר המשתתפים, זהותם של המשתתפים, לרבות מניעת השתתפותו של אדם מסוים ככל שנשקפת סכנה לשלום הציבור מאותו אדם או מעצם השתתפותו באירוע הלוויה, מסלול הלוויה, מועד קיום הלוויה ושעת הלוויה, קביעת רשימה של חפצים שנשיאתם במהלך האירוע אסורה. במקרים מיוחדים רשאית המשטרה לקבוע גם את מקום הקבורה.

כמו כן, רשאית המשטרה להורות על הפקדת ערובה כספית להבטחת קיום התנאים שקבעה במהלך אירוע הלוויה של המפגע באחד משני מקרים אפשריים: הראשון, כאשר סברה כי קיים חשש לפגיעה בשלום הציבור וביטחונו בשל אירוע הלוויה או הקבורה; והשני, כאשר סברה כי קיים חשש לגילוי הזדהות עם ארגון הטרור או הסתה לטרור.

"מדינת ישראל מחויבת להבטחת ביטחונם ושלומם של אזרחיה, ובכלל זה לפעול לסיכול איומי הטרור כל זאת תוך שמירה על איזון בין עוצמת הכלים הנדרשים להתמודדות אפקטיבית עם הסיכונים האמורים לבין מחויבות המדינה לשמירה על ערכי הדמוקרטיה וזכויות אדם", נכתב בהסבר לתזכיר החוק.

השר לביטחון פנים גלעד ארדן, ציין כי "לוויות מחבלים הופכות למפגני הסתה ותמיכה בטרור שמגבירים את הסיכוי לפיגועים נוספים ולכן הובלתי מדיניות נוקשה כנגד קיומן של הלוויות המוניות ומסיתות כדי שרוצחים בזויים לא יזכו לכבוד על מעשיהם. החוק שאושר בוועדת שרים לקיקה יחזיר את הסמכות שביטל בג"ץ למשטרה להחזיק בגופת המחבל עד למילוי דרישותיה, כך שלוויות המחבלים לא יגרמו להסתה נוספת".

שרת המשפטים איילת שקד הוסיפה, "ועדת השרים לחקיקה עשתה היום צעד נוסף להגברת ביטחונה של מדינת ישראל. כדי להעניק סמכות מפורשת בחוק ולאפשר לכוחות הביטחון להתנהל לפי שיקול דעתם המקצועית, אנו פועלים לפתרון בשתי דרכים: האחת היא בקשה שהוגשה לאחרונה לדיון נוסף בבג"ץ שאסר החזקת גופות לצורך מו"מ. השניה היא תזכיר חוק זה שיאפשר עיכוב מסירת גופות עד שיובטח שלום הציבור ותימנע הסתה שמובילה לאלימות".