5 שנות מאסר לתוקף עובד חינוך

ועדת החוקה אישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק העונשין שתחמיר עם תקיפת עובד חינוך, זאת על רקע האירועים האחרונים.

ערוץ 7 , כ"ב בשבט תשע"ח

אילוסטרציה
אילוסטרציה
Istock

ועדת החוקה אישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק העונשין לאחר שמיזגה את הצעות החוק שיזמו חה"כ מוטי יוגב ונוספים וחה"כ אילת נחמיאס ורבין ונוספים.

העונש הקבוע בגין עבירת תקיפת עובד ציבור, כשהתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, הוא שלוש שנות מאסר.

מוצע כעת להוסיף לעבירה נסיבה מחמירה, ולקבוע שאם הנתקף הוא עובד חינוך, העונש בגין העבירה יהיה חמש שנות מאסר.

יו"ר הוועדה חה"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי), אמר "זה נושא כאוב מאוד שיש עליו הסכמה. נכון שעובד חינוך הוא עובד ציבור וכל תקיפת עובד ציבור חמורה מאוד אבל בכל זאת יש להפריד את הנושא של עובד חינוך כי בחלק גדול מהתפקידים אדם מחתים כרטיס והוא עובד ציבור רק בשעות עבודתו. לעומת זאת, איש חינוך צריך לפעול 24 שעות כאיש חינוך וזה השוני בינו לבין מרבית התפקידים. בהתאם לכך, הפגיעה הבאיש חינוך לא מצטמצמת רק לביה"ס וכל פגיעה או ניסיון להשפיע עליו צריכה להיות בדרגה הכי חמורה. זה צריך לבוא לביטוי בהצעת החוק. בנוסף, תקיפת איש חינוך גורמת להשבתה של כל מוסדות החינוך באותה עיר ויש לקחת בחשבון את המשמעויות. חשוב לטפל בתופעה כשהיא קטנה ולצפות פני עתיד ולא לחכות שהיא תגדל. אם לא נשים מכשול בהתחלה התופעה תלך ותתגבר".

חה"כ מוטי יוגב (הבית היהודי) הוסיף, "מערכת החינוך היא השליחות הראשונה והחשובה בישראל. אנשי החינוך עובדים קשה יום יום ומלאכת המחנך לא מסתיימת בכיתה. שני בני מחנכים ועם זה הולכים הביתה. החובה שלנו היא לתת להם את הגב. כל עוד התערבות ההורים היא במשורה זה בסדר וחשוב אבל ברגע שעוברים לאלימות זה קו אדום וצריך לעצור את התופעה ולייצר הרתעה. אנחנו כמערכת המייצגת את הציבור צריכים לייצר נורמות גבוהות יותר של ענישה והרתעה כדי להגן על ההורים".