התיעוד שקורע את חסידות ברסלב

מאז פורסם התיעוד שבו מנהיג 'שובו בנים' נוגע באשה נשואה החריפו מחאות החסידות נגדו ומודעות רחוב פורסמו בגנותו על ידי רבנים בברסלב

מיכל לוי , כ"ז בשבט תשע"ח

התיעוד שקורע את חסידות ברסלב-ערוץ 7
הרב ברלנד
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90
התמונות שקורעות את ברסלב: מאז פורסם התיעוד שבו מנהיג 'שובו בנים' הרב אליעזר ברלנד נוגע באשה נשואה במהלך הענקת ברכה החריפו מחאות החסידות נגדו ומודעות רחוב פורסמו בגנותו על ידי רבנים בברסלב.

מודעות ההוקעה נפתחות במילים: "אוי לנו שכך עלתה בימינו" ובהן דורשים רבני ברסלב מכלל החסידים ושאר אוהדיו שלא ליטול חלק בסבבי הביקורים של הרב ברלנד בריכוזים החרדים בישראל.

"אחרי שתלמידי חכמים מופלגים ורבנים חשובים אנשי אמת יראים ושלמים גבו עדויות וחקרו ובדקו בכל חומר הדין כל השמועות הקשות על מעללי האיש אליעזר ברלנד, המפורסם זה רבות בשנים כצדיק ואיש מופת ורב ומנהיג בישראל, והתברר להם בוודאות גמורה כי אין תוכו כברו כלל וכלל", כותבים רבנים בברסלב.

"ואמת נכונים הדברים נעשו התועבות האלו לא פעם ולא פעמיים והאיש הינו פורץ גדרי תורה והלכה וחוטא ומחטיא בחמורות שבחמורות עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס".

לדבריהם, הרב ברלנד מהווה מכשול ואיום לכלל ישראל. "וכפי שבאו דבריהם בארוכה במכתב 'פסק דין ואזהרה חמורה' הכתוב וחתום על ידם, הננו מצטרפים לכל דבריהם ומחזקים את ידיהם בכל תוקף ועוז להמשיך ולעמוד על משמר שלימות התורה והעמדת הדת על תילה, לגדור גדר ולעמוד בפרץ ללא כל פחד ומורא, וחובה עלינו להודיע ברבים כי האיש הנ"ל הינו מכשול נורא ואיום לכלל ישראל".

"ושומר נפשו טהרתו ואמונתו יתרחק ממנו כבורח מפני האש וירחיק בני ביתו וצאצאיו וכל השומעים לקולו מאיש זה ומכל אלו המצדיקים מעשיו, הנוהים ונסחפים אחריו, אשר רובם ככולם לא די להם בקלקלת עצמם עוד הם מוסיפים חטא על פשע ועושים כל טצדקי שבעולם לצוד נפשות תמימים ברשת אמונתם הכוזבת, המשחיתה מנפש ועד בשר רח"ל ואחריתה מי ישורנה".

בתיעוד שפורסם בסוף השבוע האחרון נראה הרב ברלנד נוגע בפניה של אשה נשואה שבאה אליו לבקש ברכה על חולי בו לקתה.

במהלך השבועות האחרונים מקיימים אוהדיו כנסים בערים ברחבי הארץ כדי להעצים את האהדה הציבורית כלפיו. המיינסטרים החרדי, לפי שעה, מתנער ממנו לחלוטין.