אושרו תקנות ל'חוק המשתמטות'

הוועדה המשותפת לוועדות חוץ וביטחון וחוקה ומשפט, המורכבת מ-8 חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, אישרה היום (שלישי) את התקנות ל'חוק המשתמטות' שחוקק לפני חמש שנים.

במסגרת התקנות הוקמה ועדה במשרד הביטחון האמורה לדון בבנות שקיבלו פטור והתעורר חשש לגבי אמיתות הצהרתן. הוועדה תורכב מנציג הרבנות הראשית, נציג הרב הצבאי ושלושה נציגים נוספים מטעם הצבא.

בפתח הדיון תקף סגן שר החינוך מאיר פרוש (יהדות התורה) את מפגיני 'הפלג הירושלמי'. "הבוקר בשעה 8:40 הפגינו ליד דלת ביתי, אנשים שיש להם טענה על כך שאנחנו הנציגים החרדים נמצאים בוועדה עכשיו. אבל לא רק הבוקר, גם אתמול ב-10 בלילה היו כמאה חמישים איש. אתמול בצהריים גם היתה קבוצה בחצר הבית שלי", אמר פרוש.

סגן השר הבהיר "חבריי ואני נבחרנו על ידי קרוב לרבע מיליון איש, 216 אלף איש שעל ידם נבחרנו לכנסת. גדולי ישראל אמרו לאותם 216 אלף איש, להצביע עבור יהדות התורה והם עשו זאת בשליחותם".

"אנחנו יודעים שאלה שמפגינים לא הלכו להצביע בבחירות. אנחנו יודעים גם שיש גדולי ישראל שאומרים שלא הולכים להצביע, אבל אנחנו יודעים שגם גדולי ישראל אלה, לא שולחים את אותם אנשים לבתיהם של חברי הכנסת".

"אם אנחנו יושבים פה זה מכיוון שגדולי ישראל ששלחו אותנו לכנסת - שולחים אותנו גם לוועדה הזו, לאורך הדיונים וגם היום. גם מה שאנחנו אומרים, שונה ממה שאחרים אומרים. אבל אנחנו עושים את השליחות שלנו על פי ציוויים. אמרתי את מה שאמרתי ומה שאמרתי זה מעט מאוד", אמר פרוש.

לאורך הדיון השמיעו חברי הכנסת החרדים עמדה תקיפה בגין הזכות לקבלת פטור לכל בת שהיא בהכרה דתית ועומדת בתנאים על פי הצהרתה.

סגן השר פרוש חזר וטען כי לא ייתכן שבת ישראל המבקשת פטור משירות צבאי על רקע דתי תעמיד הצהרתה למבחן נציגים ממשרד הביטחון שאינם נמנים על ציבור שומרי תורה ומצוות.

"בת ישראל שאינה נוסעת בשבת, שאינה פוגעת בפרהסיה בקדושת השבת ומסרבת לשירות צבאי כשהיא נאחזת בהנחיית גדולי ישראל בתשי"ב לפיה גיוס בנות לשירות צבאי הוא בבחינת 'ייהרג ואל יעבור' – יש לכבד לאלתר דרישתה", קרא פרוש מנהמת ליבו.

לתמיהת חברי כנסת מהוועדה לנוכח האמירות הנוקבות, הבהיר פרוש: "כשבנותיי קיבלו את הצו הראשון, ציטטתי בפניהן את הנחיית גדולי ישראל לפיה גיוס בנות לשירות צבאי הוא בבחינת 'ייהרג ואל יעבור'. זהו ציווים של גדולי ישראל וכך יש לנהוג".

יו"ר הועדה ח"כ דיכטר הסכים ואמר כי העמימות הזו לא טובה. "החוק לא סובל עמימות. נצטרך להקדיש דיון נפרד איך ניתן לוודא שהעמימות הזו מוסרת".

בהמשך דנה הוועדה בהרכב הוועדה בה יהיה רוב חילוני. חברי הכנסת החרדיים מתחו ביקורת חריפה על כך ותהו הכיצד וועדה בהרכב כזה, בכוחה להחליט על אמיתות הצהרתה של מבקשות הפטור.

במהלך הדיון ניסו נציגי הבית היהודי להתנגד לתקנות. "צריך להבטיח שבנות שחוזרות בתשובה תוכלנה שלא לשרת", אמר ח"כ מוטי יוגב.

ח"כ ניסן סלומיאנסקי ביקש לשנות את הרכב הוועדה. "אני מבקש שבוועדה שתהיה יהיו שלושה נציגים דתיים. נציג של הרבנות הראשית. אחד שכיהן כרב צבאי. ועוד אדם דתי. אולי שניים שכיהנו כרב צבאי.

בתום הדיון אושרו התקנות כנוסח הוועדה למעט שינויים קלים ברוב של ששה מול שני מתנגדים. חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה תמכו בתקנות. נציג הבית היהודי נמנע והנציגים החרדים התנגדו.