הרב אבי גיסר
הרב אבי גיסר צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90

משרד החינוך גיבש מבחני תמיכה לגופים אשר יעסקו בהכוונה ובליווי של תלמידות מהחינוך הממלכתי דתי, המעוניינות לקבל מידע שנוגע לשירות הצבאי.

זאת בתגובה לעתירה אשר הוגשה נגד המשרד לבג"ץ.

נציין כי בשונה מהמקובל במוסדות החמ"ד לתת מידע על שירות במסגרת השירות הלאומי/אזרחי, יהיה מדובר במידע שיינתן לבנות שיבקשו פרטים על גיוס למסלול צבאי.

יו"ר החמ"ד, הרב אבי גיסר, ציין כי "בחינוך הממלכתי דתי מכוונים ומעודדים מאז ומעולם את התלמידות לשרת שירות משמעותי במסגרת השירות הלאומי/אזרחי. זהו לדעתנו השירות החיוני והחשוב לחברה בישראל. ואולם, בהיותנו מערכת חינוך רחבה אנו אחראים על כל תלמידותינו".

"תלמידות שבוחרות להתגייס לצבא, זקוקות למידע ולהכוונה כזו שתסייע להן לשמור ואף לחזק את עולמן הדתי גם במסגרת הצבאית", אומר הרב גיסר.

בנוסף, מבהירים בחמ"ד, כי התמיכה איננה מוגדרת ומיועדת לעידוד גיוס תלמידות לצה"ל.

בין הגופים אשר יוכלו לקבל את התמיכה, נכללות עמותות אשר עוסקות בפעילות בלתי פורמלית במתן מידע, הכוונה וליווי של תלמידות מהחינוך הדתי.

בארגון חותם הגיבו להחלטה והגדירו אותה 'תמוהה ואבסורדית'.

"לחמ"ד ישנה עצמאות חינוכית המוקנית לו על פי חוק, ומועצת החמ"ד החליטה בצורה ברורה שהכוונת הבנות הינה לשירות לאומי משמעותי ולא לשירות צבאי, דבר התואם את עמדת הרוב המוחלט של הציבור הדתי לאומי", אמרו בחותם.

בארגון הוסיפו כי "החלטה זו מהווה פגיעה בקו החינוכי של האולפנות והתלמידות עצמן. שר החינוך נכנע לקמפיין אגרסיבי המובל על ידי ארגונים פלורליסטיים כגד מוסדות החמ"ד, אך לא פחות מכך נגד הורי הבנות שנתנו אמון במסגרת החמ"ד".

"אנו קוראים לשר החינוך לחזור בו מההחלטה, ולתת אמון בבנות החמ"ד המעונינות לתרום במסגרת השירות הלאומי. בדרך התואמת את דרכה של הצינות הדתית", נאמר בתגובת ארגון חותם.