כנס הנגב לשלום הילד
כנס הנגב לשלום הילד צילום: דיאגו מיטלברג

שרת המשפטים איילת שקד (הבית היהודי) השתתפה היום (שלישי) בכנס הנגב לשלום הילד שהתקיים באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. שקד סקרה את המלצות צוות בינמשרדי שהוביל משרד המשפטים.

הצוות הגיש לאחרונה את מסקנותיו, אשר מטרתן להקטין עד למינימום את מספר הקטינים שחוזרים לכלא.

שקד הוסיפה כי יחד עם השר לביטחון פנים גלעד ארדן ושר העבודה והרווחה חיים כץ, בכוונתה להוביל החלטת ממשלה ולקדם תיקוני חקיקה שיאמצו את מסקנות הצוות ויתנו מענה שיקומי לאותם קטינים.

על פי נתונים שאסף הצוות, בראשות עו"ד מיכל גולד, מתוך 47 תיקים שנבדקו – 7 נכנסו בפעם השמינית לכלא, 13 בפעם השישית ו- 17 בפעם החמישית. הסיבות לכך הן מעצרים חוזרים בגין ביצוע עבירות נוספות, בריחה ממסגרת חלופית או הפרת תנאי השחרור. בנוסף, התברר כי מרבית הקטינים משתחררים מהכלא ללא כל תכנית שיקום וללא כל ליווי.

הצוות מצא כי קיים מחסור חמור בחלופות מעצר לקטינים, ואם לא די בכך – המוטיבציה של רבים מהם לעבור לחלופה היא קטנה. על כן, ונוכח תקופות המאסר הקצרות שנגזרות בעניינם של קטינים, הצוות המליץ להתחיל לטפל בקטינים כבר בשלב מעצרם, והצביע על כמה "תחנות" במהלך ההליך הפלילי של הקטין, בהן מוצע לקיים דיון הוליסטי, משותף בין גורמי המקצוע על חלופות ועל רצף טיפולי. זאת, על מנת להגדיל את מספר הקטינים המוצאים מכותלי בית הסוהר למסגרות טיפוליות.

בנוסף מצא הצוות כי השיח בקרב האסירים הקטינים עוסק בעיקר בפיקוח הצמוד ובמעקב במסגרת השחרור המוקדם וקיים לחץ חברתי נגד יציאה לחלופות ותכניות טיפול.

על מנת להתמודד עם הלחץ החברתי והרוח הנושבת בקרב הקטינים נגד השחרור המוקדם, המליץ הצוות ליצור הליך מובנה לכל הקטינים שיהיה בגדר חובה.

בנוסף, אין הליך מובנה שממסד את הקשר בין השלטון המקומי לבין גורמי הטיפול בקטין במהלך ההליך הפלילי, ואין כתובת ברורה אליה ניתן לפנות. מחלקות הרווחה בשלטון המקומי אינן מותאמות לטפל בנוער עובר חוק, למעט הטיפול הניתן במסגרת תכנית "מעטפת".

הצוות סבר כי נדרש שילוב של המענים הניתנים ברשות לשיקום האסיר ושל תכנית ה"מעטפת" ברשות המקומית, שילוו את הקטין כבר עם צאתו מהמאסר. כמו כן, נדרשים תמריצים לשם הגברת הנכונות לקלוט קטינים בתכניות שונות בבתי ספר אחרי מאסר.

שרת המשפטים שקד אמרה "האחריות שלנו כלפי ילדים ובני נוער חייבת למצוא את ביטוייה גם בהתמודדות יעילה יותר עם מי שלא שפר עליהם גורלם. כל נפש אחת שהצלנו מעבריינות והחזרנו מהשוליים אל דרך המלך, היא עולם מלא''.

''מניעה וטיפול מוקדם עדיפים על פני ענישה ושימוש בכלים פליליים, אם ברצוננו לצמצם את תופעת העבריינות בקרב בני נוער בישראל. מלאכה רבה עוד לפנינו, אבל אני מקווה שאנחנו עולים על דרך המלך בהתמודדות עם סוגיה חשובה זוֹ של שיקום וטיפול בילדים ובנוער עובר חוק", הוסיפה שקד.