מקווה
מקווה iStock

המועצה הדתית בירושלים, הגדולה מבין המועצות הדתיות בישראל, הודיעה כי תפסיק להחתים נשים הרוצות לטבול ללא בלנית על "טופס ויתור" הכולל את פרטיהן האישיים.

מדובר בנוהג בו החלה המועצה הדתית לאחר פסיקת בג"ץ בספטמבר 2016 המאפשרת טבילה ללא בלנית.

בית המשפט דחה את טענת נציגי המועצה הדתית כי מדובר בפגיעה "של מה בכך" החוסה תחת הגנת "זוטי דברים" וקיבל למעשה את עמדת העותרות כי מדובר בנוהל שנועד להרתיע נשים מלטבול ללא בלנית באמצעות פגיעה בפרטיותן ואיסוף מידע אודותיהן.

במהלך הדיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי בירושלים הבהיר השופט עודד שחם לנציגי המועצה הדתית בבירה כי הרציונל מאחורי הנוהל החדש "רחוק מלשכנע" ומבחינה משפטית הוא "מעורר קושי רב". בהתאם לכך הציע השופט לאנשי המועצה הדתית כי יודיעו על הפסקת הנוהל באופן מיידי - הצעה אותה קיבלו לבסוף.

הטופס עליו הוכרחו הטובלות ללא בלנית לחתום הוצג על ידי המועצה הדתית כהליך פורמלי שנועד לשחרר את המועצה הדתית מכל אחריות לנזקי גוף אשר עשויים להיגרם לטובלות במהלך שהותן במקווה.

כך בסעיף 3 של הטופס צויין כי "לאור האמור [הבקשה לטבול לבד], הנני מצהירה כי אני מוותרת בזאת באופן סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המועצה הדתית ירושלים". על הנשים היה לחתום על הטופס בשמן המלא, בתעודת הזהות שלהן ובתאריך טבילתן.

במסגרת העתירה שהוגשה על ידי ארגון ’עתים‘, שהוביל אף את העתירה המקורית לבג"ץ לאפשר טבילה ללא בלנית, הצטרפה המדינה לעמדת ’עתים‘ וטענה נגד הנוהל החדש של המועצה הדתית בירושלים.

בתשובה רשמית לבית המשפט מטעם המדינה נמסר כי מטרת הנוהל החדש הינה להרתיע טובלות מלטבול ללא בלנית ובכך "לעקוף את פסיקת בית המשפט העליון בבג"צ המקוואות, ואת הנחיית המשיב (המשרד לשירותי דת) בעניין זה".

המשרד לשירותי דת אף פנה לפני הגשת העתירה למועצה הדתית בדרישה לבטל את הנוהל, "אנו סבורים כי מטרתו של מסמך זה היא להרתיע את הטובלות מלטבול ללא נוכחות בלנית, ובאופן זה להתגבר ולסכל את הנחיית משרדנו המאפשרת טבילה ללא נוכחות בלנית לטובלת המעוניינת בכך (…) מעבר לאמור לעיל (…) הרי שמדובר בפגיעה בצנעת בפרט של הטובלות (…) עוד נבהיר כי מבדיקה שנערכה במשרד המשפטים, עולה כי המסמך והדרישה לחתימה עליו – אינם חוקיים".

הטובלות בשמן הוגשה העתירה של ’עתים‘ ברכו על הודעת המועצה הדתית. אפרת גרבר-ארן, אחת הטובלות, מסרה "חבל שהרבנות מבזבזת את כספי הציבור על תקיעת מקלות ברגלי המבקשות לטבול ודיונים מיותרים בבתי משפט. יום הוא עוד יום חג עבורנו, הנשים הטובלות, ואני מקווה שעוד ועוד נשים ישמעו וידעו שזכותן לטבול באופן שבו הן בוחרות ולאף אחד אין זכות למנוע זאת מהן".

טובלת נוספת, יטבת פיירזון-וייל, ציינה כי "קשה להפריז בתחושת השמחה והאושר שאוחזת בי מאז פסיקת בית הדין הבוקר. זהו צעד נוסף במסלול המפרך והעקבי שלנו בדרך לחופש טבילה ושמירה על הדבר הבסיסי כל כך – הזכות לפרטיות גם במקוואות".

את העתירה הובילו עורכי הדין אלה סקעת, שרה וינברג ואלעד קפלן מארגון ’עתים‘. עו"ד אלעד קפלן ציין כי "פסק הדין של בית המשפט מעגן את הזכות הבסיסית של כל אישה לטבול בפרטיות ובבטחה. הפסיקה מאמצת את עמדת 'עתים', שקיבלה את גיבוי המשרד לשירותי דת, לפיה הדרישה להחתים נשים על מסמך ויתור על זכויותיהן אינו חוקי ומהווה פגיעה בצנעת הפרט".