בית פלוגות הכותל
בית פלוגות הכותל קובי פינקלר

שמונים שנה אחרי שבית "פלוגת הכותל" בירושלים נסגר על ידי הבריטים הוא ייפתח בקרוב מחדש.

מוזיאון פלוגת הכותל ממוקם בתוך הבית ששימש את פלוגת הכותל ברובע היהודי. המוזיאון ייחנך ויפתח לקהל הרחב בפסח והוא מביא את סיפורם של 24 חברים שגרו בשכירות באחד הבתים ברובע היהודי.

הימצאותה של הפלוגה בעיר העתיקה הגבירה את ביטחון היהודים במקום והגנה עליהם מפני התקפות הערבים. קרה לא פעם שחברי "פלוגת הכותל" היו מעורבים אף בחילופי יריות ושניים מחברי הפלוגה אף נפצעו.

עם ריבוי הפגיעות ביהודי העיר העתיקה על-ידי הפורעים הערבים, הוחלט בראשית 1937 להקים שם את אחת מפלוגות בית"ר שתשהה במקום דרך קבע ותגביר את ביטחון תושבי הרובע היהודי.

חברי הפלוגה היו עובדים במשך היום לפרנסתם, ובערב עסקו בשמירה ובאימונים צבאיים כדי להכשיר את עצמם לפעול במסגרת האצ"ל.

חברי "פלוגת הכותל" עסקו בכל מיני עבודות: במחצבות, בבניין, בסלילת כבישים ואף בשמירה ובנוטרות. הבנות יצאו לעבוד במשק-בית ובמלצרות. בלילה דאגו לביטחונם של היהודים שנהגו להתפלל ליד הכותל המערבי.

בדצמבר 1928 אסרה ממשלת המנדט את תקיעת השופר ליד הכותל וזאת לאחר שהערבים התלוננו כי התקיעה פוגעת בקודשי האיסלאם. בית"ר והאצ"ל מעולם לא השלימו עם הגזרה הזו, ומדי יום-כיפור נמצא המתנדב מתוך הפלוגה שתקע בשופר.

קיומה של פלוגת הכותל לא היה לרוחם של השלטונות הבריטיים. קציני משטרה נהגו לערוך חיפושים בבית הפלוגה והתרו בחברים שלא להניף את דגל הלאום על הבית וכן אסרו עליהם לצאת בקבוצות גדולות משלושה אנשים, כל זאת בטענה שהדבר מרגיז את הערבים ומהווה פרובוקציה.

המשטרה אף הידקה את הפיקוח על צעדי החברים ובאמצע 1938 נעצרו כמה מהם ולאחר חקירה שוחררו לביתם. לבסוף, הגיעה לבית הפלוגה יחידת שוטרים, הוציאה את החפצים, ניתקה את החשמל, נעלה את הבית ועל הדלת תלתה מודעה, שהוטבעה בחותמת שעווה, לאמור: "בפקודת מושל המחוז, הבית מוחרם לפי חוקי החירום". כך באה לסיומה קיומה של "פלוגת הכותל" בעיר העתיקה.