ישראל מתחדשת באנרגיה מתחדשת

במשרד האנרגיה החליטו להוביל במקביל 2 מהלכים מנוגדים, אך משמעותיים.

תוכן שיווקי , ז' באדר תשע"ח

אנרגיה סולרית
אנרגיה סולרית
Pixbay

לאחרונה ניתן לזהות שינוי של מגמה מצד הגורמים האמונים על משק האנרגיה בישראל.

שעה ששני הגופים העיקריים האחראיים על קידום תחום האנרגיה הירוקה בארץ – משרד האנרגיה ורשות החשמל – החליטו להוביל במקביל 2 מהלכים מנוגדים, אך משמעותיים, בתחום זה: האחד, מזעור השימוש בפחם כחומר תדלוק באמצעי ייצור החשמל, והשני, מתן העדפה לייצור חשמל בשיטת האנרגיה הסולארית באמצעות התקנת פאנלים על גגות בתים.

מעיון בדו"ח משק החשמל לשנת 2016 ניתן לזהות בבירור כי ישנה עליה בשימוש במקורות אנרגיה ירוקה כגון גז וכן שימוש הולך וגובר באנרגיות מתחדשות דוגמת אנרגיה סולארית. נתונים אלה מצטרפים לעובדה כי משק החשמל מפחית את הסתמכותו על השימוש בפחם, שירד כמעט בשליש ממה שהיה נהוג שנים החולפות.

יחד עם זאת, מוקדם עדיין לחגוג את השינוי המבורך, שכן עדיין רק 2.6% מאמצעי הייצור של החשמל בארץ הינם מבוססי אנרגיה מתחדשת. כאן המקום להזכיר כי הממשלה שמה לה יעד של 5% ייצור חשמל מבוסס אנרגיה מתחדשת עד 2014, שלימים עודכן ל-10% עד שנת 2020 ועל כן נראה כי הדרך אל הנחלה עוד ארוכה ומפותלת.

נתון נוסף שיש לתת עליו את הדעת בהקשר זה הוא התחייבותה של מדינת ישראל בהסכמי פריז ליעד ייצור מבוסס אנרגיה מתחדשת בגובה של 17%, הפעם מועד קיום התחייבות זו נקבע לשנת 2030.

מסקירת הנתונים לגבי מידת השפעתו של משק החשמל על איכות הסביבה עולה תמונה עגומה ביותר: ל- 50% מפליטות גזי החממה בישראל אחראי משק החשמל לבדו.

משמעות הדברים היא ברורה: יישום ההחלטה למעבר לאנרגיה סולארית וגז על חשבון הפחם, יוביל בסופו של יום להפחתה דרסטית במספר הפליטות כאמור, כאשר הערכות מדברות על הפחתה של עד 95% לכל קילווואט-שעה (קוט"ש) בשימוש באנרגיה הסולארית.

בחירת באפשרות של ייצור חשמל באמצעות אנרגיה סולארית יוביל אף להפחתת פליטה של מזהמי אוויר מסוגים שונים לאטמוספירה בשיעור של עד 100%.

נראה אם כן כי לייצור חשמל באמצעות אנרגיה סולארית השפעה חיובית כבדת משקל על בריאותו של הציבור ועל התחלואה הגבוהה ממנה הוא סובל בשנים האחרונות עקב שימוש בפחם כדלק ייצור.

מדו"ח שחיבר ארגון ה- OECD עולה הנתון המטריד לפיו כ- 2,500 איש מדי כל שנה מזיהום אוויר בישראל, כאשר סימוכין נוספים למצב העגום בו אנו שרויים ניתן למצוא בדברי מבקר המדינה בדו"ח אותו פרסם הלה בנושא ואשר ממנו עולה כי הנזק הכלכלי שנוצר למדינת ישראל בשל פליטת מזהמים, בשנת 2015 לבדה, עומד על כ- 16 מיליארד ₪, כאשר למעלה מ-8 מיליארד ₪ מסכום זה מיוחסים לתהליכי הייצור הנהוגים מקדמת דנא במשק החשמל הישראלי.

אך לא אלמן ישראל ונראה כי באופן מפתיע דווקא בדו"ח של רשות החשמל נמצא סיבות לאופטימיות: על פי הדו"ח, נכון לשנת 2017 כשליש מהיקף הייצור של החשמל בישראל מתבצע על ידי יצרני חשמל פרטיים, כאשר 20% מיצרני חשמל אלו עושים שימוש במקורות אנרגיה מתחדשת (גז, רוח ואנרגיה סולארית). אין חולק כי נתונים אלו – בהנחה שילכו וישתפרו – מציירים עתיד ורוד למשק האנרגיה הישראלי, הבוחר להיגמל מתלותו בשימוש באמצעי ייצור ודלקים לא ידידותיים לסביבה.

לאמור ניתן לצרף גם את הנתון המעודד העולה מאותו הדו"ח לפיו קצב הצמיחה בביקוש לחשמל בעשור האחרון (בין השנים 2005-2015) ירד ל-3%, לעומת העשור הקודם לו (1995-2005) אשר בו עמדה הצמיחה על 5%.

נראה אם כן כי נתוני העבר בתחום האנרגיה, הסביבה והחברה, מובילים לתנודות, (מינוריות אמנם) במשק האנרגיה הישראלי, המבקש להסתמך בעתיד על אנרגיה ירוקה ומתחדשת ובכך להביא לחסכון מתמשך בעלויות החשמל למשק מחד וכן לשיפור בפרמטרים העוסקים באיכות הסביבה ובאיכות החיים בישראל מאידך.

היטיב לסכם זאת דני דנן, מנכ"ל חברת האנרגיה המתחדשת - אנרפוינט ישראל, "בשנים האחרונות, הכירה הממשלה ביתרונות הרבים בניצול אנרגיית השמש הקיימת בשפע במדינתנו, וכפועל יוצא הקלה משמעותית ברגולציה ובבירוקרטיה לאימוץ הטכנולוגיה הסולארית. כרגע, שימוש באנרגיה סולארית לטובת ייצור חשמל לשימוש ביתי מתגלה כאופציה משתלמת, המביאה לחיסכון משמעותי בהוצאות החשמל למשק הבית, להוספה לערכו הנדל"ני של הנכס שלנו ולתרומה חיובית לאיכות הסביבה - בפרט לאור עליית המודעות לנושאי שינויי האקלים, הפחתת פליטות גזי חממה והצורך בהתייעלות אנרגטית".

במידה והמגמה הממשלתית תמשיך באותו הכיוון, הרי שאנו צפויים לעתיד הרבה יותר נקי והרבה יותר זול. ועל כך יש לברך.