מחפשים הנהגה: תוקם מועצת רבנים

פטירתו הפתאומית של הרב אוירבאך הותירה את חסידיו ללא יורש פוטנציאלי. כעת מסתמן כי תוקם מועצת רבנים שתכריע בסוגיות הבוערות בתנועה

מיכל לוי , י' באדר תשע"ח

מחפשים מנהיג: פטירתו הפתאומית של מנהיג 'הפלג הירושלמי' הרב אוירבאך הותירה את חסידיו ללא יורש פוטנציאלי.

בביטאון התנועה 'הפלס' פורסם הבוקר מכתבם של 12 רבנים הנמנים על התנועה ואשר מעידים על עצמם כמי שצפויים להמשיך את דרכו - בעקבות הוראתו בימים האחרונים.

"יתומים היינו ואין אב, מי יתן ועינינו מים וראשינו מקור דמעה, על הלקח מעל ראשינו מרן הגאון החסיד שר התורה מורה דרכנו קברניטם של בני התורה, רבנו ראשי הישיבה זצוקלל"ה, שמסר נפשו על העמדת הדת על תילה בדרך רבותינו זי"ע. וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ד', ובס"ד נזכה להמשיך את דרכו הבהירה כפי שהורנו וכפי בקשתו והוראתו אלינו בימים האחרונים ממש", נכתב בביטאון התנועה.

אמנם אין מדובר בהכתרה רשמית, אך מסתמן כי בדומה לפלגים החסידים, הליטאים והספרדים, שם מתקבלות הכרעות משמעותיות במסגרת כינסי 'מועצת הרבנים', גם בתנועתו של הרב אוירבאך הכוונה להקים מועצת דומה שתקבל את ההכרעות.

עם זאת, מספר דמויות דומיננטיות בין חברי המועצה העתידית צפויות להנהיג הלכה למעשה את התנועה, ביניהן אחיו הרב עזריאל אוירבאך הנחשב למתון יותר מאחיו המנוח בכל הנוגע להפגנות הרחוב נגד גיוס בני הישיבות.