'איסור התחפושות - כפיות טובה'

ביקורת תקיפה מותח הרב אמסלם על החתומים על הקריאה שלא לאפשר תחפושות חיילים ושוטרים: התירו תחפושות נשים, אז לאסור תחפושות חיילים?

שמעון כהן - ערוץ 7 , י"ב באדר תשע"ח

תוקף בחזרה
תוקף בחזרה
צילום: מתוך מודעת הרבנים

הרב חיים אמסלם תוקף בחריפות את קריאתם של רבנים מהמגזר החרדי שלא לאפשר לילדים להתחפש לשוטרים ולחיילים.

את ביקורתו על חתומי הקריאה כותב הרב אמסלם תחת הכותרת 'ואבדה חכמת חכמי' תוך שהוא מזכיר את ההיתר שניתן בדברי הרמ"א להתחפש לנשים בפורים על אף איסור 'לא ילבש' המגדיר לבישת בגדי נשים כתועבה.

"מזה נבין את הפרופורציות, ואלה לא מתירים להתחפש לחיילי ישראל החביבים אשר עליהם גאוותנו ועליהם תטופנה תפילותנו לשמירה וברכה, והם נשואי גאוות כל עם ישראל באשר הם!".

לדברי הרב אמסלם עצם פרסום דבריהם של הרבנים הוא בגדר "כפיות טובה על מי ששומר על העם כל השנה, וכל דבריהם בזה הבל וריק. השם הטוב יכפר בעדם".

נזכיר כי דבריו של הרב אמסלם מגיעים על רקע הפרסומים של מודעות ברחוב החרדי ובהן דיוקנותיהם של רבנים וראשי ישיבות מהמגזר החרדי ספרי הקוראים שלא להתחפש לשוטרים וחיילים. במודעות אלה נכתב בין השאר כי "לצערינו ולחרפתנו ראשי השלטון מנסים כל העת בפיתויים ובאיומים להסית ולהדיח את בחורי ישראל לעזוב את דרך התורה הקדושה וללכת להתגייס לצבא או לשירות לאומי ואזרחי אשר נאסרו בתוקף על ידי כל גדולי ישראל זיע"א ויבדלחט"א".

לנוכח כל אלה, נכתב במודעות כי "באנו לקראת ימי הפורים הבעל"ט אשר נוהגים ילדי ישראל להתחפש, ובוודאי שיש לתחפושת השפעה רבה על נפש הילדים ושאיפתם בחיים, וכדי לחנכם להתרחק מן הכיעור והדומה לו בוודאי שיש להזהיר את הילדים הי"ו לבל יתחפשו לשוטרים וחיילים וכיו"ב כדי להיבדל מהם ומהמונם, ואדרבה יש לעודדם להתחפש לחכמים וצדיקים כדי שישאפו להיות כמותם גדולים בתורה וביראת שמים בקדושה ובטהרה".

נזכיר כי דברים אלו עוררו גם את ראש רבני 'דרך אמונה', הרב ברוך אפרתי, להגיב בחריפות. בראיון לערוץ 7 אמר הרב אפרתי כי הדברים המיוחסים לרבנים המדוברים מנוגדים להשקפותיהם ועמדתם של גדולי ישראל כדוגמת הרב עבודיה יוסף זצ"ל, הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל ואחרים שהביעו חיבה והערכה כלפי חיילי צה"ל ומסירותם.

"הרב שלמה זמן אויערבך זצ"ל, גדול הפוסקים בדור האחרון שכולנו תלמידיו, אנחנו יודעים כמה הוא אהב את חיילי צה"ל, כמה כיבד אותם והתפלל לשלומם, נהג להתפלל על קברי חללי צה"ל. אנחנו מכירים את יחסו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שאותם רבנים רואים בעצמם תלמידיו, לחיילי צה"ל, כמה כיבד אותם", אמר הרב אפרתי והוסיף כי "מכאן התמיהה הגדולה, איך אפשר לעשות דברים בניגוד לדעת גדולי ישראל. הרי הם ורבנים אחרים אהבו את חייל צה"ל והתפללו לשלומם, ראו בהם מי שמוסרים את נפשם לשלום עם ישראל ועכשיו באים רבנים ואומרים עליהם "מהם ומהמונם", ביטוי שנאמר לעובדי עבודה זרה. איך אפשר להשוות דבר כזה לחייל צה"ל שמוסרים את הנפש על הגנת הארץ, קדושים וטהורים? אמנם יש לנו ביקורת על מה שנעשה בצבא, אבל הביקורת נאמרת מתוך אהבה ומתוך הכרה בערך הגדול של השירות בצבא".