הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן photo by Noam Revkin Fenton/Flash 90

רבה של ירושלים הרב אריה שטרן שיגר מכתב לרמטכ''ל רא''ל גדי איזנקוט ובו קרא לרמטכ''ל לבחון שוב את פקודת השירות המשותף נוכח מהלכים שהתרחשו בצה''ל בשנה וחצי האחרונות.

הרב שטרן מספר ''בתקופה הזו יש בשיחות מקום נרחב לנושא 'השירות המשותף', ובמסגרת זו שמעתי דברים שציערו אותי עד למאוד''

רבה של ירושלים מציג במכתבו שלוש נקודות שבנוגע אליהן הרמטכ''ל חייב להתערב. בין היתר טוען הרב שטרן כי חייל בגדוד מעורב שבו משרתות גם נשים, לא יכול לשמור על ההלכה. "לא יוכל בשום אופן להימנע מדברים האסורים על פי ההלכה, והרי זה מנוגד לאורח חייו ולערכיו''.

"מצטערים מאוד", כותב הרב שטרן, ''לראות איך הפסוק 'והיה מחניך קדוש' נשכח כשהצבא פועל בניגוד לכל כללי הצניעות''.

רבה של ירושלים מתריע גם מפני פגיעה במבצעיות ובמקצועיות הצבא, כפי שעלה בשיחות רבות של הרב עם קצינים וחיילים בסדיר ובמילואים. "מתברר שרבים חושבים ששיתוף בנות ביחידות לוחמות יש בו כדי לפגוע ביכולת המקצועית בצבא וחבל".

"אני חוזר ופונה לכבודו לעשות הערכה מחדש תוך התחשבות בדברי ובדברי כל הפונים אליך בנושא זה, כשחשוב שתדע שהדברים היוצאים מן הלב ונאמרים מתוך אהבה אך גם מתוך חרדה גדולה", מדגיש הרב שטרן בסיום מכתבו.