בסיס לעלילה. אזני המן
בסיס לעלילה. אזני המן iStock

ד"ר מוצטפא אל-לדאוי, בכיר לשעבר בחמאס, פרסם לקראת חג הפורים מאמר ובו התייחס לעלילת הדם לפיה היהודים השתמשו בדם של ילד להכנת אוזני המן בפורים.

לדאוי טען במאמרו כי טבעם של היהודים לא השתנה: בעבר הם נהגו בכל פורים להגיר את דמו של ילד לא יהודי כדי להכין ממנו "מאפה גדול" לרגל החג, וכיום הם מכבידים על העם הפלסטיני במהלך חג זה.

"בימים אלה חוגגים היהודים בפלסטין הכבושה ובאזורים שונים בעולם את חג הפורים, לציון היום שבו ניצלו היהודים מטבח שכמעט התבצע נגדם בפרס. הם ניצלו בנס ממוות ומרצח על ידי תכסיס מבריק של אסתר היהודייה, אשת המלך [אחשוורוש] בשיתוף בן דודה [כך במקור] מרדכי. לכן, היהודים חוגגים במועד הזה את הצלתם ולועגים לשר המן שהוא ועושי דברו הושמדו על ידי אסתר שהצילה את בני עמה מיום שחור שציפה להם...", כותב האיש במאמר שתורגם בידי חוקרי ממר"י.

לדבריו "במהלך החג הזה הם מתלבשים באופן מוזר, מאפרים את פניהם ועוטים מסכות מוזרות עם דמויות של חיות או דמויות שטניות או לולייניות. הם מתחפשים באופן מוזר המעיד על שמחתם, זאת תוך שהם מקפידים להבליט את שמחתם לאידו של המן אשר, לטענתם, התכוון לרצחם. הם מייצרים בובות בדמותו, מכערים ומשחיתים את דמותן ולאחר מכן שורפים ומעוותים אותן. כמו כן הם מייצרים דברי מתיקה בצורת אוזן, כאילו שהיא אוזנו של המן, ומחלקים אותם".

"זהואותוהחגשעמיאירופהשנאוותעבו ובגללו ייחלושהיהודים יעזבואתארצותיהםושהן יגאלו מרשעותם. זאתכיווןשהיהודיםשחיובאירופההיו רגיליםלאפותמאפהגדוללרגלהחגוכולםהיואוכליםממנו. אולםמאפהזההיהמהולבדםקרבןאותובחרומביןאלהשאינםיהודים. לרובהקרבןהיהילד קטןשהיומכניסיםאותולחביתמחוררתמלאהבמחטים. המחטיםהיוננעציםבגוףהקורבןודמוהיהניגרונאסףלתוךכליקיבולמיוחד. לאחרמכןהם השתמשובולהכנתמאפה החגהקדוש, והיודואגיםשכלהיהודיםהנמצאיםבאזורשלהםיאכלוממנו. בשלכךהעמיםהאירופיםסלדומהנוכחותהיהודית אצלםוייחלולהסתלקותם. שכן,הםהיוהסיבהלכלמעשהנתעב, המנגנון לביצוע כלפשעומקורכלהשחיתותהחברתיתוהכלכלית...", לשון המאמר.

במכון ממר"י מציינים כי אל-לדאוי פרסם מאמר דומה לפני כחמש שנים, בסמוך לחג הפסח ובו טען כי היהודים נהגו להשתמש בדמו של ילד נוצרי להכנת מצות.