רבני 'הפלג' התכנסו; "ממשיכים בדרכו"

בדבריהם הבהירו הרבנים כי בכל הנוגע לגיוס בחורי הישיבות אין להתייצב אף לא לצו ראשון - לכפי הוראתו המסורתית של הרב אוירבאך.

בן שאול , י"ח באדר תשע"ח

ההתנגדות תימשך. מפגיני ה"פלג"
ההתנגדות תימשך. מפגיני ה"פלג"
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

במלאות 'שבעה' לפטירתו הפתאומית של מנהיג 'הפלג הירושלמי' הרב שמואל אוירבאך, התכנסו אמש (ראשון) רבני 'הפלג הירושלמי' לישיבה ראשונה כדי לגבש מדיניות באשר להמשך דרכה של התנועה.

בתום הישיבה הממושכת הבהירו רבני התנועה כי 'הפלג הירושלמי' ימשיך במדיניותו התקיפה כפי שהיה נהוג בחייו של הרב אוירבאך.

בין ההחלטות הובהר כי המאבק נגד הגיוס החרדי יימשך ביתר שאת. "ובפרט עתה כאשר ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש, מוטלת עלינו חובה כפולה ומכופלת להתחזק ביתר תוקף לעמוד על כל מה שהנחילנו רבינו מרן זי"ע ולהביע האמת ברמה ללא כחל ושרק, ולמסור הנפש על עיקרי הדת" נאמר בין ההחלטות.

בדבריהם הבהירו כי בכל הנוגע לגיוס בחורי הישיבות אין להתייצב אף לא לצו ראשון בלשכות הגיוס - וכפי הוראתו המסורתית של הרב אוירבאך.

"ובידוע כיצד עמד רבינו כשר צבא ד' וללא חת בראש המערכה נגד גזירת הגיוס, והורה באופן ברור לשמור מכל משמר את אשר פסקו גדולי הדור שעבר שאין להיכנס כלל למו"מ ולהידברות בענין זה, וכי חובת בני הישיבות שלא לשתף פעולה כלל וכי אסור להתייצב בלשכות הגיוס עד אשר יחזור המצב לקדמותו כאשר היה בתחילה וכל השנים".

כמו כן קראו לחזק כלכלית את עיתון 'הפלס'. "מה שהוקם ראשונה ומעמיד כל המערכות כולן הלא הוא בטאון עולם התורה הפלס אשר כתב על גודל נחיצותו כי הוא יסודה וקיומה של תורה והרבה גופי תורה תלויים בו, והכל יודעים עד כמה היה צופה למרחוק כי בלעדי השופר הנאמן הזה לא היתה ח"ו תקומה לכל הדברים אשר ראה כי הם חובת השעה והצלת הדור".