"הקוד האתי - צנזורה פוליטית"

בועד ראשי האוניברסיטאות תוקפים את אישור הקוד האתי של בנט, "התדרדרות מסוכנת על סף תהום של חופש הביטוי והחופש האקדמי".

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט' בניסן תשע"ח

הפגנה נגד הקוד האתי
הפגנה נגד הקוד האתי
צילום: Yonatan Sindel/Flash90

ועד ראשי האוניברסיטאות הגיב לאישור הקוד האתי לאוניברסיטאות על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בראשות שר החינוך נפתלי בנט.

"החלטת הביניים של ועדת המל"ג, ממשיכה את הקו האומלל שבו הקוד האתי הוא צנזורה פוליטית שרומסת את העקרונות הבסיסיים ביותר של חופש אקדמי ומחקר חופשי, ונועדה לסתום פיות", נטען בהודעת הוועד.

בוועד מוסיפים, "אנו רואים כבר כעת התדרדרות מסוכנת על סף תהום של חופש הביטוי והחופש האקדמי, כנהוג במדינות חשוכות ולא במדינה שמתיימרת להיות דמוקרטיה".

נזכיר כי הקוד האתי שאושר כולל גם את הסעיף מעורר המחלוקת לפיו חל "איסור על מרצה לנצל לרעה את במת ההוראה לשם הטפה שיטתית ובלתי־ראויה לעמדה פוליטית החורגת בבירור מהנדרש להוראת נושא הקורס בהקשרו הרחב בתחומו".

עם זאת, החלטת המל"ג מבחינה בין סעיף זה ליתר סעיפי הקוד האתי, כדוגמת האיסור על אפליה לטובה או לרעה של מרצים וסטודנטים בשל עמדותיהם הפוליטיות, והאיסור על השתתפות בחרם אקדמי נגד ישראל או השתתפות בפעילות המקדמת חרם שכזה.

בעוד את יתר הסעיפים בקוד האתי ידרשו המרצים לכלול גם בתקנון המשמעת של המוסד, חובה זו לא תחול על הסעיף האוסר ניצול לרעה של הבמה האקדמית לצורך הטפה לעמדה פוליטית.

בתגובה תקף שר החינוך בנט את עמדת ראשי האוניברסיטאות, "‏תגובת ור"ה תמוהה. נדמה שהם לא טרחו לקרוא את המסמך שאושר. מה שתמוה במיוחד: המסמך אושר ביום שלישי 'פה אחד' על ידי כולם, כולל נציגי האוניברסיטאות עצמן. במקום סיסמאות חלולות אשמח לשמוע טיעון אחד מהותי. המציאות היא שהמסמך מחזק את חופש הביטוי ומונע אפלייה על רקע דעות".