מאות בכירים ברשויות עוברים על החוק

במסגרת עתירת התנועה למשילות ודמוקרטיה התגלה כי מאות מעובדי הרשויות לא הגישו הצהרות הון, וזאת בניגוד לחוק.

ערוץ 7 , ב' באייר תשע"ח

מאות בכירים ברשויות עוברים על החוק-ערוץ 7
הגברת טוהר המידות. עו"ד שמחה רוטמן
צילום: באדיבות המצולם

בית המשפט המחוזי בירושלים דן בצהרים (שלישי) בעתירת התנועה למשילות ודמוקרטיה שדרשה ממשרד הפנים לחשוף כמה מאנשי הרשויות המקומיות החייבים בהצהרות הון כחוק לא הגישו את ההצהרות על פי המועדים הקבועים בחוק.

נציגת משרד הפנים הסבירה בדיון כי קיים קושי להפיק את המידע וכן טענה כי מסירת השמות מהווה פגיעה בפרטיות.

בהליך המשפטי נחשף כי כ-250 מעובדי הרשויות כלל לא הגישו הצהרות הון, זאת בניגוד מפורש לחוק. עוד עלה כי משרד הפנים כלל לא יודע מיהם בעלי התפקידים ברשויות המחויבים בהגשה. בתשובת המשרד נכתב, "מסד הנתונים אשר התגבש נכון להיום הינו חלקי ובתהליך גיבוש".

סגן נשיא בית המשפט המחוזי, השופט יורם נועם, קבע בתום הדיון כי משרד הפנים ימסור לתנועה את רשימת הרשויות המקומיות ואת מספר העובדים באותן רשויות שהגישו הצהרות הון נכון להיום, בתוך 45 יום.

במהלך הדיון, השופט שיבח את מטרות העתירה וציין כי היא קידמה את הליך הטיפול בהגשת הצהרות ההון, כמחויב על פי חוק. בנוסף קבע השופט כי תוחזר לעותרים האגרה והמדינה תישא בהוצאות הגשת העתירה.

החוק, שנכנס לתוקפו לפני כשנה, מחייב את השופטים והפקידים הבכירים בשירות הציבורי, וכן בכירים במשטרה ובצה"ל, בהגשת הצהרת הון תקופתית.

התנועה למשילות ודמוקרטיה היתה מעורבת ביוזמת החוק, שקודם עם חברי הכנסת בצלאל סמוטריץ' ואיציק שמולי, ועוקבת אחרי יישומו באמצעות בקשות חופש מידע בהן מתבקשות הרשויות השונות לדווח על קצב הגשת ההצהרות כפי שמחייב החוק.

עו"ד שמחה רוטמן מהתנועה למשילות ודמוקרטיה אמר, "פסק הדין תורם להגברת טוהר המידות בשירות הציבורי. ההסכמה שהושגה במהלך הדיון תגביר את הפיקוח על יישום הוראות החוק ותתן כלים לנבחרי הציבור ברשויות המקומיות לקבל בזמן אמת דיווח על אופן קיום החוק על ידי הרשות".