מהפכה בדין המשמעתי לרואי חשבון

ועדת משמעת עצמאית תדון בתלונות נגד רואי חשבון שהתרשלו בתפקידם או התנהגו בצורה בלתי הולמת.

עדו בן פורת - ערוץ 7 , כ"ג באייר תשע"ח

אמי פלמור
אמי פלמור
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

במהלך השנה הקרובה תוקם ועדת משמעת עצמאית שתמונה על ידי שרת המשפטים, אשר תדון בתלונות ובמידע שיגיע לידיעתה לגבי התנהגות שאינה הולמת מצד רואי חשבון, וכן לגבי חוסר אחריות או רשלנות חמורה של רואי חשבון במסגרת עיסוקם.

הוועדה תוקם בעקבות תיקון לחוק רואי החשבון שאושר אתמול במליאת הכנסת, בקריאה שניה ושלישית.

מדובר בהצעת חוק שיזם וקידם משרד המשפטים באמצעות הלשכה המשפטית במשרד ובשיתוף פעולה עם לשכת רואי החשבון בישראל.

הצעת החוק נועדה להסדיר מחדש את נושא השיפוט המשמעתי של רואי החשבון בישראל, בהתאם לאמות המידה העדכניות ביתר המקצועות המוסדרים. תיקון החוק משנה מהיסוד את הליך הדין המשמעתי לרואי חשבון, שעד כה התנהל בפני חברי מועצת רואי חשבון.

ההליך הקיים כיום יצר חוסר יעילות בטיפול בתלונות, שנבע מכך שלצורך דיון בכל תלונה נדרש היה לכנס את מליאת המועצה. בנוסף, במקרים רבים נאלצו חברי מועצה לפסול עצמם מלדון בתיקים מסוימים בשל החשש מפני ניגוד עניינים, דבר אשר פגע ביכולת לקיים דין משמעתי יעיל.

התיקון לחוק מסדיר גם את סמכויות ועדת המשמעת ואת סדרי העבודה שלה, וכולל הסדרים חדשים, ובהם אפשרות להתליית רישיון עד לסיום ההליכים, הוספת אמצעי משמעת של קנס עד סכום של 75,300 ש"ח, דין משמעתי למתמחים בראיית חשבון וכן דין משמעתי למשרדי רואי חשבון, תוך אפשרות להטלת קנס עד סכום של 904,000 ₪ למשרד וכן איסור על אימון מתמחים חדשים באותו משרד.

כמו כן, הוועדה תדון באפשרות להרשעת רואי חשבון בעבירות שמפאת מהותן, חומרתן או נסיבותיהן אין הם ראויים לעסוק בראיית חשבון.

בנוסף לשינוי המקיף בתחום הדין המשמעתי, קובע התיקון לחוק סמכות למועצה לתת חוות דעת מקדימות לרואי חשבון ומתמחים בכל הקשור באתיקה מקצועית. כמו כן, במסגרת התיקון הופחת באופן משמעותי שיעור הריבית שנדרשים לשלם רואי חשבון בגין תשלום באיחור של האגרה השנתית, המגיע כיום ל- 100% לכל שנה, לצד קביעה כי אי תשלום אגרה שנתית במועד ייחשב לעבירה משמעתית בחלוף שלוש שנים ממועד התשלום.

מנכ"לית משרד המשפטים ויו"ר מועצת רו"ח, אמי פלמור, אמרה כי "לצד המהלכים לשיפור הליכי הכניסה בשערי המקצוע, אנחנו משלימים היום מהלך חקיקה חשוב שנוגע לשמירה על איכות המקצוע ורמתם האישית והמקצועית של העוסקים בו.

''ההליך המשמעתי של מועצת רואי חשבון כפי שהוא מתנהל כיום לא נותן בידי המועצה כלים מתאימים לביצוע חקירות, והיא עלולה למצוא עצמה עם פערי מידע, או עם חשש מפני ניגוד עניינים שמחייב חברי מועצה לפסול עצמם מלהשתתף בדיוני משמעת. ההליך החדש מתקן את הקשיים הללו ומיישר קו עם הסטנדרטים המקובלים בתחום הדין המשמעתי''.

לדברי פלמור, ''ההליך יהיה עצמאי, אובייקטיבי ויעיל יותר, יפחית את משך זמן הטיפול בתלונות ואת החשש מניגוד עניינים, ובכך יצמצם את הפגיעה ברואי החשבון ויגביר את אמון ציבור רואי החשבון בדין המשמעתי ובמועצה. אני מודה ללשכה המשפטית במשרד המשפטים על קידום החוק ולנשיא הלשכה, רו"ח יזהר קנה, על הסיוע בעיצוב החקיקה וסלילת הדרך לאישורה בכנסת".