המטרה: להתגבר על בית המשפט

עו"ד אהרן גרבר מפורום קהלת: "מודל ההתגברות הוא לגיטימי, עולה בקנה אחד עם מודל הפרדת הרשויות וכבר קיים בחוק יסוד חופש העיסוק".

ערוץ 7 , ט"ו באייר תשע"ח

מתוך הקמפיין
מתוך הקמפיין
צילום: פורום קהלת

פורום קהלת יוצא בקמפיין לקידום חקיקת פסקת ההתגברות, המציג את המשבר החוקתי אליו נקלעה המדינה כאשר בג"צ פוגע בהפרדת הרשויות ומכריע בנושאי מדיניות בניגוד לחברי הממשלה והכנסת שנבחרו לשם כך.

"בחרת כחלון קיבלת בג"צ", "בחרת ליכוד קיבלת בג"צ", "בחרת בית יהודי קיבלת בג"צ", הם הסלוגנים שמלווים את הקמפיין, כשהמסר הוא שבישראל התפתח גרעון דמוקרטי חמור לאור התערבות בית המשפט בהכרעות מדיניות בניגוד לרצון הבוחר.

דגש מיוחד ניתן לכך שלא יהיה צורך ברוב גבוה מ-61 בכדי להתגבר על פסיקת בג''ץ.

בפורום קהלת אומרים כי בניגוד לקולות שרואים בעצם הדיון פגיעה חמורה בדמוקרטיה, מנגנון של פסקת התגברות קיים כבר היום בישראל בחוק יסוד חופש העיסוק. גם במדינות דמוקרטיות ותיקות כמו קנדה ובריטניה לנבחרי הציבור יש את זכות המילה האחרונה כאשר עמדתם שונה מעמדת בית המשפט, והפרדת הרשויות בהן מתפקדת ובריאה.

"התגברות ברוב של יותר מ-61 לא תפתור את המשבר החוקתי שמדינת ישראל נקלעה אליו", אומר עו"ד אהרן גרבר מהמחלקה המשפטית בפורום קהלת.

"סמכויות בג"ץ חריגות ביחס לשיטות ממשל דמוקרטיות בעולם - מינוי שופטים שכפוף ל-וטו של השופטים, עילות התערבות רחבות אפילו כשלא מדובר בהגנה על זכויות אדם, ביקורת שיפוטית שפוסלת חקיקה בהיעדר חוקה, ופתיחת דלתות בית המשפט בפני כל דורש ובכל נושא - כל אלה הפרו את האיזון החוקתי בישראל. השלב הראשון באיזון, הוא להשיב לכנסת את יכולת התגברות על התערבות בית המשפט".

עוד מוסיף גרבר "הסעיף שיובא מהמודל הקנדי, מאפשר התגברות על ביטול חקיקה אפילו ברוב רגיל. חברי הכנסת הרי יכולים לקבוע אפילו חוקה וחקיקת יסוד ברוב רגיל, אין סיבה שעבור התגברות על פסיקת בג"צ יצטרכו לגבש רוב מיוחד הגבוה מרוב חברי הכנסת (61).

''מודל ההתגברות הוא לגיטימי, עולה בקנה אחד עם מודל הפרדת הרשויות, וכבר קיים בחוק יסוד חופש העיסוק. נראה שמי שמנסים להביא לאימוצו ברוב של 65 או 70 חברי כנסת אינם מעוניינים בפתרון המשבר החוקתי אלא בשמירת חוסר האיזון הקיים", הוסיף.