זכיה לדורות

כרמית פרויס מהמכון לחיי משפחה עם הסיפור האמיתי והחיבור המיוחד של רות המואביה לעם ישראל.

כרמית פרויס, המכון לחיי משפחה , ז' בסיון תשע"ח

עומר, שיבולים, חיטה
עומר, שיבולים, חיטה
צילום: ISTOCK

נסיכה אמיתית, בתו של מלך מואב, עם כל גינוני המלכות נישאת למחלון, (אשר מחה באביו לבל יעזוב את בית לחם יהודה, על כך זכה למחילה), גם הוא מיוחס למשפחת מלוכה בנו של אלימלך (אלי מלך).

כעשר שנים חיו כזוג מאותגרי פוריות. שנים בהן נחשפה רות ליהדות. בהן נקשרה נפשה עם נעמי חמותה. שנים של הסתכלות על החיים ובחירה מודעת, שהובילה אותה לעמוד איתנה בבחירת אורח חייה גם בעת משבר. כשמת בעלה נשארה נאמנה לליבה ורגשותיה ובחרה באמת.

הרצון העז שלה לשוב עם נעמי ל"עמה" להכיר באלוקות ,לחיות חיים מלאים כיהודיה המשתוקקת לעשות רצונה כרצון הבורא ולחסות תחת כנפיו . הביא אותה לדבוק בנעמי דבקות מוחלטת ,משל היתה היא "רבה ". כל אשר תאמר לה ,ויהי ."ותרא נעמי כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה "(רות א יט) התאמצות של נשיאה בעול, עול תורה ומצוות .

כבת נאמנה לחמותה, קיבלה את מולדתה, את עמה ואת אלוקי'ה. נאמנות הנובעת מאהבה ללא תנאי. אהבה עמוקה ופנימית המתעלמת ממראה חיצוני המבטא חוסר כל, אהבת אמת המפעמת בנימי נפשה, אהבה שמולידה נתינה ללא גבול. כבת מלך יוצאת היא לשדה ללקט שיבולים מבוקר עד ערב בענווה, בצניעות ובחריצות למען יבוא דבר מאכל אל פיהן. נתינה המעצימה את האהבה. ונעמי מחזקת את הרוח, מסמנת כיוון, נוטעת תקווה.

הן יוצרות אחדות מופלאה רות ונעמי. עיניי שתיהן נשואות אל על ומתחברות למי שאמר והיה העולם. רוצות לעבוד אותו מתוך שמחה, וצועדות יחד לעבר אותה מטרה להקים מלכות יהודה וישראל. והקב"ה לא משיבן ריקם "ויקח בעז את רות ותהי לו לאשה ויבוא אליה ויתן ה' לה הריון ותלד בן. ותאמרנה הנשים אל נעמי ברוך ה' אשר לא השבית לך גאל היום ויקרא שמו בישראל. והיה לך למשיב נפש לכלכל את שיבתך כי כלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים." (רות ד יג-טו)

ושם הבן: עובד אבי ישי, אבי דוד, אבי שלמה. וכך לאחר שנים שני כסאות מלכות מוצבים בארמון, אחד למלך שלמה והשני לרות "אמה של מלכות". זכיה לדורות.

ובמה זכו איש ואשה? להקים בית נאמן בישראל!

מתוך נאמנות לבורא, מכוונים לרצון השם. משתוקקים לעשות רצונם כרצונו, ביתם הופך להיות לו כדירה בתחתונים. הם מתאמצים להדבק במידותיו, חשים בדבקות זוגית בריאה היוצרת נאמנות הדדית מוחלטת, מתוך ידיעה והבנה שאין אחר זולתם, ממש כמו אדם וחוה בגן עדן מקדם. בלי להתבלבל מהעולם החיצוני, מתוך צניעות וענווה מביטים פנימה ובוחרים שוב ושוב באמת. נאמנות המעניקה מנוח לנפש, נאמנות מתוך אהבת אמת המפעמת בנימי נפשם, אהבה הגורמת להם רצון עז וכנה להעניק, כל שאפשר לתת לבן הזוג ולזוגיות, נתינה ללא גבול ,נתינה המעצימה את אותה האהבה, אהבה המחדדת את אחדותם, אחדות שמקורה מעצם היותם אדם שלם אחד ,המתחבר לבוראו וזוכה להשכין שכינה בביתו .

זהו גלגל הזכיה בבניית בית נאמן בישראל: מיקוד הרצון, בדבקות בבורא ודבקות הדדית, בנאמנות מוחלטת, באהבה אינסופית, בנתינה ללא גבול, באחדות בהיותם אדם אחד ובהתחברות למלך מלכי המלכים הקב"ה.

זכו לקיים את תכלית חיי הנישואין להשכין שכינה בניהם?

זכיה לדורות! לא זכו??? ילמדו ויזכו!

כרמית פרויס

"לכתחילה" - המכון לחיי משפחה