סוף לפרסומות הספאם
סוף לפרסומות הספאם iStock

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) בקריאה שנייה ושלישית את התיקון להצעת חוק התקשורת להרחבת האיסור לשליחת מסר פרסומי ללא הסמכה מפורשת מראש של הנמען.

מעתה, על פי החוק, יחול איסור לשגר מסר המופץ לציבור הרחב הכולל הצעה לנמען להתקשר למספר טלפון מסוים לשם קבלת מסר כלשהו, למעט מסר כאמור מאת המדינה או מוסדותיה או מסר שתכליתו העברת מידע ששלח גוף הצלה כהגדרתו בהצעת החוק.

עוד נקבע בחוק, כי חיוג לנמען באמצעות מערכת חיוג אוטומטי כאשר החיוג מופסק בטרם השיחה נענית (צנתוק) – ייחשב גם הפרה של הוראות הסעיף האמור.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כע "כיום קיימת תופעה של משלוח מסרים לציבור הרחב, בעיקר באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, ובהם מסרים חדשותיים או תוכן רכילותי שניתנים בהם פרטי מידע חלקיים, במטרה לגרום לנמען לחייג את המספר שמצוין במסרים אלה. מסרים אלה הם גם מקור הכנסה למשגר המסר בשל התשלום בעד קישור גומלין כמשמעותו בחוק".

"מאחר שמסרים אלה, הנשלחים בכל שעות היממה, מטרידים את הנמענים, מוצע לאסור בסעיף 30א לחוק גם שיגור של מסר המופץ לציבור הרחב שאינו דבר פרסומת כהגדרתו היום, אם הוא כולל הצעה לנמען להתקשר למספר טלפון מסוים לשם קבלת מסר כלשהו. ואולם, מוצע להחריג מהאיסור מסר כאמור ששוגר מאת המדינה ומוסדותיה", כך לשון החוק.

ח"כ אורי מקלב מספר, "הנחנו את ההצעה הזו ביום הראשון של הכנסת ה-20 ואני שמח שהיום היא מגיעה לקו הסיום. מנכ"ל חברת תקשורת הכי גדולה בארץ אמר לנו שהחקיקה הזו באמת עושה שינוי, גם בפרסומות גם בשיחות שמבקשות תרומות וגם במסרים של תוכן. הוא הוסיף שהחברות שהיו נוהגות לבצע את השיחות הללו הפסיקו כי הם לא רצו להסתבך עם החוק. היה לנו סיפוק שההצעות האלה משפיעות על השטח".

"ההצעה הזו הגיעה מאזרחים שהתלוננו שמישהו מרחוק משתלט להם על הטלפון ומטריד אותם ואין להם דרך להפסיק את שיחות הספאם הללו. החל מהיום לא יהיו צנתוקים והעברת מסרים ללא רשות, ויבואו הרוגע והמנוחה", סיכם מקלב.