מכתב נדיר בכתב ידו של הראי"ה

עותק נדיר של הספר "פרי עץ הדר" שחיבר הראי"ה קוק ונדפס בשנת בשנת תרס"ז ומכתב בכתב ידו של הרב קוק ימכרו בקרוב במכירה פומבית.

ערוץ 7 , י"ג בסיון תשע"ח

מכתבו של הראי"ה קוק זצ"ל
מכתבו של הראי"ה קוק זצ"ל
צילום: בית המכירות "תפארת"

פריטים מיוחדים ובהם כתבי יד, פריטי יודאיקה, ספרים, חפצי צדיקים ועוד יימכרו במכירה הקרובה שתתקיים בסוף החודש בבית המכירות "תפארת" שבירושלים.

פריט נדיר ומעניין שיכלל במכירה הוא עותק של הספר "פרי עץ הדר" שחיבר מרן הראי"ה קוק ונדפס בירושלים בשנת תרס"ז - 1907.

בדף השער נכתב ע"י הרב "משא ומתן של הלכה על היתרון אשר לאתרוגים הכשרים המשומרים של אחינו בני המושבות בארה"ק תוב"א, ופסולן של המורכבים". בספר מביא הראי"ה את גודל מעלת האתרוגים הגדלים בארץ ישראל. מדובר בעותק של המהדורה ראשונה, שהיא גם היחידה בה יצא הספר בנפרד, ולא כתוספת לספר אחר. העותק במצב מצוין וכולל 62 דפים.

בנוסף, יימכר מכתב שנכתב על גבי נייר מכתבים רשמי בכתב ידו וחתימתו של הראי"ה קוק. בתאריך ו' אב תרצ"ב 1932. במכתב פונה הרב זצ"ל בבקשה לקבור נפטר ללא תשלום וכותב כי "כי מת מצווה הוא מאחר שאביו הוא כעת אביון".

פריט מעניין נוסף שימכר הוא קול קורא המופנה לתושבי הארץ החרדים, הקורא להם לפרוש ולצאת מהוועד הלאומי. המכתב חתום ע"י הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד ורבי אליהו קלאצקין מהעדה החרדית וחתימת רבנים נוספים. בשנת תרפ"ז בזמן שהבריטים שלטו בארץ ישראל, ה"עדה החרדית" בירושלים התנגדה נחרצות לוועד הלאומי. לבסוף אישרה הממשלה הבריטית שכל מי שיצהיר שהוא פורש ויוצא מהוועד הלאומי, לא יהיה כלול ברשימות שלהם. לעומת זאת מי שלא הצהיר בפומבי על יציאה ברורה נשאר ברשימותיהם.

הכרוז ליציאה מהוועד הלאומי
צילום: בית המכירות "תפארת"

ביום יח' סיון תרפ"ז פנה הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד בקריאה לצאת במוצהר מהוועד הלאומי. יחד עימו חתום על הקול קורא, הגאון רבי אליהו קלאצקין זצ"ל. הקול קורא כפי הנראה אף הופנה לרבני הגולה וקורא "לכל אחד לצאת מעדת החופשים ולהתחבר עם עדת הצדיקים". מדובר במסמך נדיר מבחינת התוכן והסגנון החריף שלו שקורא לכל אחד לעשות פעולות ולצאת מהוועד הלאומי.

עוד יוצע למכירה הספר מעדני ארץ חלק ב' על הלכות תרומה שחיבר הרב שלמה שלמן אויערבאך זצ"ל בירושלים תשי"ב – 1952.

ההקדשה
צילום: בית המכירות "תפארת"

על העותק מופעה הקדשה מלאה בהערכה בכתב יד של המחבר הרב שלמה זלמן אויערבאך, לרב יחזקאל אברמסקי זצ"ל, בה נכתב, "מוגש ברוב הוקרה והערצה למע"כ הגאון האמתי מוה"ר יחזקאל אברמסקי שליט"א, ש.ז. אויערבאך". לספר מצורף גם קונטרס בענין מעשר שני בשביעית שחיבר הרב שלמה זלמן אויערבאך בירושלים תשי"ט - 1959.

הרב שלמה זלמן אויערבאך נולד בכ"ג תמוז תר"ע. הוא כיהן כראש ישיבת קול תורה בירושלים, והיה מחשובי פוסקי ההלכה בדור האחרון. חיבר ספרים רבים ביניהם: 'שולחן שלמה', 'מאורי אש', 'מנחת שלמה', 'שלמי מוועד', 'מעדני ארץ', ועוד. הרב יחזקאל אברמסקי נולד בו' אדר א' תרמ"ו. וכיהן כראש בית הדין בלונדון, ופרשן התוספתא, היה מראשי ישיבת סלבודקא בבני ברק וכיהן כחבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, מבין חיבוריו הספר 'חזון יחזקאל'.