צעד נוסף בהוזלת דמי הניהול בפנסיה

לאחר שהצטרפו מעל 100,000 חוסכים, יוצא לדרך ההליך השני לבחירת קרנות פנסיה מוזלות שיחלו לפעול לקראת סוף שנת 2018.

רעות הדר , כ"ג בסיון תשע"ח

צעד נוסף בהוזלת דמי הניהול בפנסיה-ערוץ 7
משה כחלון
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

שר האוצר משה כחלון והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, ממשיכים לקדם את הרפורמה להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני והפחתת דמי ניהול.

בתום שנה וחצי לפעילות קרנות ברירת מחדל, מפרסמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון טיוטה להליך בחירה חדש של קרנות פנסיה שיפעלו החל מנובמבר 2018.

פעילות קרנות ברירת המחדל הגבירה את התחרות בשוק, גרמה לירידה בדמי הניהול המשולמים בקרנות הפנסיה, והעניקה פתרון זול למעל ל-100,000 איש שבחרו להצטרף עד כה לקרנות המוזלות ובכך הגדילו את החיסכון שלהם.

לראשונה, ההליך החדש לבחירת קרנות ברירת מחדל מציע להתייחס גם לדמי הניהול המוצעים לעמיתים שפורשים מהקרנות, עם תום תקופת החיסכון.

ההליך החדש ממשיך את הרפורמה שמטרתה להנגיש מוצר חיסכון פנסיוני איכותי ובמחיר הוגן לכלל הציבור בישראל בכלל ולציבור העובדים הבלתי מאוגדים והפורשים לפנסיה בפרט. לפי ההליך ייקבעו לפחות שתי קרנות פנסיה אשר יציעו את דמי הניהול הנמוכים ביותר. גופים אלו יוגדרו כקרנות הפנסיה הנבחרות לתקופה של שלוש שנים.

עובדים המצטרפים לקרנות יהיו זכאים להטבה משמעותית בדמי ניהול למשך תקופה של עשר שנים ממועד הצטרפותם. במטרה להמשיך בהגברת התחרותיות בשוק שעדיין נשלט על ידי חמש קרנות בלבד, יינתן בהליך יתרון לגופים המנהלים קרנות פנסיה אשר נתח השוק שלהן קטן מ-5%.

ההליך החדש כולל חובת הנחה בדמי ניהול גם לעמיתים שיפרשו לגמלאות בקרנות המוזלות. נכון להיום הפורשים משלמים על קצבת הזקנה שלהם את דמי הניהול המקסימליים הקבועים בהוראות הדין, והמהלך יביא אלטרנטיבה זולה גם לציבור הפורשים ולהגברת התחרות על פלח שוק זה שסכום החיסכון שלו בשיאו ערב פרישתו לגמלאות.

במטרה להרחיב את תפוצת הרפורמה לציבור חוסכים גדול יותר שייהנה מדמי הניהול המוזלים שמציעות קרנות ברירת המחדל, הוחלט להגדיל את הסיכויים לבחירתן של יותר משתי קרנות. לשם כך נקבע בהליך החדש שיעור דמי ניהול מינימאלי המאפשר לגופים נוספים להתמודד ולזכות במסגרת ההליך, תוך מתן אלטרנטיבה ראויה וזולה לדמי הניהול המוצעים בשוק.