הסכם קדם נישואין אינו הפתרון

תגובה למאמרו של הרב דוד סתיו "ה'שיימינג' הוא לא פתרון", גיליון 795

הרב פנחס שפירא והרב ברוך אפרתי , כ"ד בסיון תשע"ח

הסכם קדם נישואין אינו הפתרון-ערוץ 7
הרב ברוך אפרתי
צילום: ערוץ אורות

במאמרו מלין הרב סתיו על העובדה המצערת שיותר משליש מהזוגות בישראל מתגרשים, ועל כך שפתרון השיימינג "אינו נותן מענה לאתגר הגירושין בישראל".

אך הפלא ופלא – נתון זה, בצירוף עם הדברים המצוטטים לעיל, מביא את הרב סתיו למסקנה כי הפתרון לכל זה הוא "הסכם קדם נישואין", היוצר מנגנון של חיוב כספי נגד הצד המעכב את הגירושין, הסכם שלדעת כשמונים דיינים ופוסקי הלכה, ביניהם גדולי ישראל מכל החוגים, גורם לחששות כבדים באשר לכשרות הגט עד כדי פסילתו.

ואנו עומדים ותמהים. הרי תורת ישראל חייבה את תקנת הכתובה למטרה הפוכה בתכלית מדבריו – "אסור לו לאדם שישהא את אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה. וטעמא מאי? כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה". כלומר, יצירת מנגנון של חיוב כספי נגד הצד היוזם את הגירושין, ולא נגד הצד המעכב את הגירושין.

גישה זו, אשר מגנה בכל פה גירושין מיותרים, בפרט בהחלטה של צד אחד, נמצאת כבר בתנ"ך ובמשנה, ובמהלך הדורות חיזקו חכמים את המנגנון המקורי שנועד להקשות על גירושין מיותרים. זהו הפתרון של חכמי ישראל בכל הדורות ל"מגיפת הגירושין": יצירת מנגנונים המקשים על היפרדות באופן חד צדדי, וחינוך לנישואין של מחויבות עמוקה. באופן כזה משמרים את הקשר הזוגי והמשפחתי מעיקרו, ונמנעות מלכתחילה מחשבות גירושין פזיזות.

בוודאי, יש יוצאי ויוצאות דופן. כולנו כואבים את כאבם של מסורבי הגט ומסורבות הגט. אולם זוהי תופעה מצומצמת מאוד, ובתי הדינים מטפלים בה היטב בעזרת כלים קשים וכשרים הלכתית שיש בידיהם. המסורבות והמסורבים לא יקבלו שום מזור מהסכמו החדש והמיותר של הרב סתיו, אלא רק תוספת כאב לב ותסבוכת הלכתית. הפתרון למצוקה זו אינו יצירת הסכם שאינו מקובל על גדולי הפוסקים במדינתנו, ויוביל לגיטין שאינם קבילים הלכתית בקונצנזוס ולבעיות חמורות מאוד בדיוק לאותן נשים שליבנו יוצא אליהן.

גם מבחינה מהותית, הפתרון אינו יצירת "חלון בריחה" מהתחייבות הנישואין, כך שהמחשבה על גירושין הופכת לקלילה וקלה לכל אחד ואחת. תרבות התורה שונה מהתרבות המערבית ביחס לנישואין, ואסור להכניע את הראשונה בפני האחרונה. בתרבות התורה יש לשמור על נישואין. לבצר אותם. לחזק אותם. כמובן תוך שמירת היכולת להתגרש במקרים מאוד קיצוניים, ותמיכה במקרים מאוד יוצאי דופן.

בתרבות המערבית - ההפך הגמור. נראה לפעמים שמתחתנים על דעת להתגרש. הנישואין בדרך כלל הם המלצה בלבד ומסגרת קלה לפירוק. הסכם קדם הנישואין של הרב סתיו נותן עוד מכה למסגרת הנישואין הקיימת, ואינו מביא פתרון למסורבי ומסורבות הגט.

במקום להציע עוד חלונות מילוט, עלינו לחנך לנישואין בריאים, לרכז את כל הכוח בחינוך לזוגיות של שמחה והבנה הדדית. אנו ממליצים לציבור להקשיב לרוב גדולי זקני חכמי ישראל החיים עמנו כיום במדינתנו (כדוגמת הגר"א נבנצל, הגר"ד ליאור ועוד) ולהימנע מלחתום על הסכמים שאינם מגובים בידי רוב מניין ובניין הפוסקים החיים עמנו.

הרב ברוך אפרתי הוא יו"ר רבני דרך אמונה, הרב פנחס שפירא הוא אב בית הדין שערי שלום