WAZE
WAZE צילום מסך

לתושבים בבני ברק נמאס מכך שאפליקציית הניווט Waze מפנה נהגים לעיר במהלך השבת והיא מבקשת מהעירייה שתפנה למפתחי האפליקציה בדרישה למנוע זאת.

"חשוב להדגיש שאנחנו לא חלק משום התארגנות פוליטית ואין לנו כל כוונה לנגח את העירייה, אלא רק לשמור על השבת בעיר", סיפרו התושבים המודאגים.

ומה הם מציעים? שלטים, אכיפה ופניה לוויז. "הצעדים למניעת חילול השבת הם מאד פשוטים: בראש ובראשונה פניה רשמית של העירייה לWaze שלא תפנה את המשתמשים דרך כבישי בני ברק; הצבת שלטים בולטים שאין להיכנס לעיר בכלי רכב בשבת (ולא להסתפק בתמרור קטן בלבד)

"הפעלת פקחים גוים, או אפילו די בהצבת מצלמה, ומתן קנסות. מבחינה משפטית מדובר באיסור כניסה כמו כל תמרור ''אין כניסה'' אחר", הם אומרים.