קורן: פתיחת תיקי האימוץ תיתן תשובה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק שיזמה ח"כ נורית קורן (הליכוד) לתיקון חוק האימוץ, שנועדה לסייע בפתרון תעלומת היעלמות ילדי תימן, מזרח ובלקן.

הצעת החוק מתירה לעיין בתיקי האימוץ אשר נפתחו בין השנים 1935-1965 לעניין ילדיהם של יוצאי ארצות ערב, ובכלל זה תימן, איראן ובלקן לבן או בת משפחה מדרגה ראשונה של הילד או אפוטרופוס של אחד מאלה.

לדברי ח"כ קורן, "ההצעה הזו היא צעד נוסף מבין שלל הצעדים אני מקדמת במסגרת הוועדה שבראשותי, שמטרתם כפולה – האחת היא הגעה לחקר האמת בפרשה כפי שגם עשינו בחוק שקבע לראשונה הסדר שבמסגרתו ניתן יהיה לפתוח קברים של ילדים שנטען כי נפטרו בשנים הרלוונטיות ולבצע בדיקת DNA על מנת לבדוק התאמה גנטית בין הנפטר לבין בני משפחתו, והשנייה היא להקל ולו במעט על הנטל הבירוקרטי המוטל על המשפחות הקשורות לפרשה".

"פתיחת תיקי האימוץ תיתן תשובה ותעזור לנו להגיע לחקר האמת. המשפחות עומדות לנגד עייני ואנחנו נמצאים עכשיו בשעת רצון", מציינת קורן.

כיום, לכל מאומץ המגיע לגיל 18 קיימת האפשרות לעיין בתיק אימוצו אם הוא רוצה בכך. משפחות רבות במדינת ישראל סובלות מחוסר ודאות באשר לגורל יקיריהם אשר נעלמו, נחטפו או מקום הימצאותם אינו נודע והם אינם יכולים לעיין בתיק האימוץ של יקיריהם.