אלפי תיקי מזונות ייפתחו מחדש?

על פי פסק דין תקדימי של ביהמ"ש למשפחה בפ"ת, פסיקת העליון לגבי חובת אמהות במזונות ילדיהן מצדיקה פתיחה מחדש של תיקים שהוכרעו.

גיל רונן , כ"א בתמוז תשע"ח

גירושים
גירושים
צילום: ISTOCK

על פי פסק דין תקדימי של בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, פסיקת בית המשפט העליון – לפיה מזונות הילדים לא יוטלו בלעדית על האבא כאשר מתקיימת משמורת משותפת ושכרם של ההורים דומה – מאפשרת פתיחה מחדש של ת יקי מזונות שכבר הוכרעו, לצורך דיון מחודש.

ככלל, הכרעות של בתי המשפט לגבי מזונות הינן סופיות וניתן לפתוח את הדיון מחדש רק אם חל מה שקרוי "שינוי נסיבות" מהותי.

לדוגמה – אם בריאותו של האב הידרדרה והוא אינו מסוגל לפרנס כמו קודם, אם האמא קיבלה ירושה וכעת היא עשירה, אם הילדים מסרבים לשהות אצל אחד ההורים, וכו'.

השופט עובד אליאס הכריע השבוע כי הפסיקה התקדימית של בית המשפט העליון מחודש יולי 2017 – אשר קבעה כי הורים גרושים שחולקים משמורת משותפת על ילדים בני שש עד 15 ושכרם זהה או קרוב לכך, יהיו חייבים בדמי מזונות משותפים בהתאם ליכולותיהם הכלכליות – מהווה "שינוי נסיבות" המצדיקה פתיחה מחדש של תיק מזונות שכבר הוכרע.

פירוש הדבר לכאורה שניתן יהיה לפתוח מחדש אלפי תיקים בהם כבר הוכרע עניין המזונות, ואשר התנהלו לפני פסיקת העליון מהשנה שעברה.

ההחלטה של השופט אליאס ניתנה בערעור שהגישה עו"ד מתת פלסנר המייצגת את האב. לבני הזוג יש שני ילדים והם חתמו על הסכם מזונות כבר לפני ארבע שנים. "יש אפוא להידרש לשאלה בדבר תחולתה של הלכת בית המשפט העליון על תיקים סגורים ובהקשר זה יש לבחון אם שינוי בדין החל הוא שינוי נסיבות המצדיק הפחתת מזונות. מצאתי להשיב לשאלה זו בחיוב", קבע השופט אליאס.

השופט התייחס גם גם להשפעה הצפויה שלה על תיקים אחרים שכבר נסגרו. "אכן, נכון ויכול כי קבלת עמדתי לעיל תביא עמה, מלבד פרץ תביעות חדשות, גם לפגיעה מסוימת באינטרס ההסתמכות של האם, מקבלת המזונות, על ההסכמות שהוגשו בשעתו בינה ובין אבי הילדים", כתב. "ברם, במכלול האינטרסים כאמור לעיל אני מעדיף את עיקרון השוויון שנפסק בבית המשפט העליון בין האב לאם ואת השוויון בין זוגות שנפרדו לפני בע"מ 919/15 (פסיקת בית המשפט העליון מ-2017) לבין אלו שנפרדו אחריו".

הכותב הוא אב לשניים ויו"ר תנועת המשפחה