משה אבוטבול
משה אבוטבול חזקי עזרא

מצוקת דיור - לא בכל מחיר: עיריית בית שמש נאלצת בימים אלה לעמוד בפני רוכשים המבקשים לפלוש לדירות שעדיין לא קיבלו את כל האישורים.

מדובר בשכונת רמב"ש ג-2 ושכונת מ-3 שחלקים מהן עדיין לא קיבלו טופס 4 ואישורים נוספים אחרים. למרות היעדר האישורים, החליטו מספר תושבים לעשות דין לעצמם וביקשו לפלוש לדירות כשהם מאשימים את ראש העיר בגרירת רגליים.

לבקשת ראש העיר, הציג היועץ המשפטי של העירייה עו"ד מיקי גסטווירט חוות דעת משפטית ובה הובהר כי מדובר במהלך מסוכן שאינו חוקי.

"על פי דין, בכדי להנפיק אישורים, יש להשלים את כל עבודות הבנייה, הן בתחומי המגרש והן מחוצה לו (ברחבי השכונה) וכן לוודא קיומם של תנאים שונים ובכללם בדיקה וקבלת אישור לנושא בטיחותם הפיזית של דיירי השכונה ומבקריה", הוא מבהיר בחוות הדעת.

בסיום חוות הדעת כתב עו"ד גסטווירט כי "אין מניעה עקרונית לקבלת החלטה על הגמשת הדרישות ככל שניתן על פי דין, ובתנאי כי הדבר אינו בא על חשבון אישורי הבטיחות הנדרשים ועל עמידה ודרישה להשלמת העבודות הנדרשות בתחומי המגרש על ידי הקבלנים וזאת בהתאם להיתרי הבנייה".

בעיריית בית שמש אף חזרו והבהירו כי הם מגלים נכונות להגיע לקראת רוכשי הדירות ולהקל ככל שניתן על ציבור הרוכשים, אך אסור שהדבר יבוא על חשבון הבטיחות ושלום הציבור.

"מנסיון העבר", אומרים בסביבת ראש העיר, "לפני האכלוס יש לחץ מצד התושבים לאכלס אף לפני שמסתיימות כל העבודות, אבל רגע אחרי האיכלוס אותם תושבים, או חלקם, שלחצו לאכלס את הדירות הופכים את עורם ויוצאים עם ביקורת כנגד העירייה איך היא איכלסה שכונה שטרם הסתיימה", הם אומרים.

"כידוע, ואין זה סוד, בכל הנוגע למתן אישור כאמור, נתקלים הרשויות בתופעה של לחצים חזקים מצד הקבלנים ורוכשי הדירות להנפיק את האישורים אף בטרם הושלמו כל הדרישות. במקרים רבים רוכשי הדירות נאלצים לפנות את דירתם הנוכחית או נאלצים לשלם בגינה דמי שכירות גבוהים בנוסף לתשלומי משכנתא בגין הנכס החדש, כך שהאינטרס הראשון במעלה מבחינתם הוא "רק להיכנס לדירה" - תהא אשר תהא רמת הפיתוח, השירותים, התחבורה, התשתיות ועוד בשכונה".

ראש העיר משה אבוטבול הגיב אף הוא לתופעה ואמר כי "אני מכיר את הקשיים, יודע שיום אחרי, הצעד שעשינו למען התושבים יבוא כנגדנו, אבל עם זאת אנו שליחי ציבור וצריכים לראות מה היא טובת הציבור, ולא מה היא טובת נבחרי הציבור והשקט הנפשי שלהם".

אבוטבול חזר והבהיר כי עירית בית שמש תבוא לקראת הרוכשים ככל שניתן, "אבל כמובן לא על חשבון הבטיחות ושלום הציבור. חשוב שיהיה ברור היכן אוחז כל פרוייקט מבחינת הגימור. יש הרבה דיס אינפורמציה, וחשוב שגם רוכשי הדירות ידעו את הדברים אל נכון, הכי קל זה למתוח ביקורת, אבל כשיודעים את המצב לאשורו מבינים טוב יותר להיכן הדברים צועדים, ובאיזה פרוייקטים כבר בימים הקרובים נוכל לאשר אותם לאיכלוס מיידי".