דרישה: לשלב "פסקה בריטית" בחוק הלאום

בתנועה למשילות ודמוקרטיה קוראים לחברי הכנסת לקבוע במפורש בחוק הלאום כי הוא איננו מקנה לבית המשפט סמכות לפסול חוקים המנוגדים לו.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ד' באב תשע"ח

דיון על חוק הלאום
דיון על חוק הלאום
צילום: ערוץ 7

התנועה למשילות ודמוקרטיה פנתה לחברי הכנסת הדנים בחוק הלאום, וביקשה מהם להוסיף לחוק סעיף שימנע חלק מהנזקים האפשריים שהחוק עלול ליצור.

בתנועה מציעים להוסיף לחוק סעיף שינוסח כך, "אין בכל האמור בחוק זה בכדי להעניק לבית המשפט סמכות לביטול חוק של הכנסת".

"ללא הוספה של 'פסקה בריטית' שכזו, עמדת התנועה למשילות ודמוקרטיה היא שהחוק עלול להחטיא את מטרתו. על חברי הכנסת לתמוך רק בחוק יסוד שיש בטחון שלא ינוצל על ידי בית המשפט באופן לא דמוקרטי נגד כוונת המחוקק", נאמר בנייר העמדה של התנועה.

הרקע לנייר העמדה הוא החשש שגורמים המזוהים עם הזרמים הלא אורתודוקסיים יעשו שימוש בחוק הלאום כדי להגיע להישגים בנושאי דת ומדינה תוך שימוש בכלי של עתירות לבג"ץ.

בתנועה מביעים חשש שחקיקת חוק הלאום במתכונת הנוכחית, ללא "פסקה בריטית", תביא להעברת המונופול על פרשנות ערכים יהודיים לבית המשפט.

"לא ניתן לצפות מה יעשה בית המשפט למינוחים העמומים שבחוק הלאום, ואם עד היום ניתנה לבית המשפט האפשרות ואף המונופול לקבוע את הפרשנות של מונח 'כבוד האדם', לאחר חקיקת חוק הלאום ללא 'פסקה בריטית', יינתן לבית המשפט המונופול לקבוע מהו 'לאום', 'העם היהודי', 'זיקה ליהדות התפוצות' ואפילו 'התיישבות יהודית' ו'הגדרה עצמית לאומית, כאשר כל סטייה פרשנית שכזו, תקבל תוקף משודרג של חוק יסוד משוריין, הגובר לדעתו של בית המשפט על חקיקה של הכנסת", נאמר בנייר העמדה.