אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: ISTOCK

בסוף שנת 2017 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית ב-1.562 מיליון נפש, שהם קרוב ל-18% מכלל תושבי ישראל. זהו גידול של כ-38 אלף תושבים לעומת סוף שנת 2016, כך עולה מנתוני הלמ"ס שפורסמו לרגל חג הקורבן.

אחוז הגידול השנתי של האוכלוסייה המוסלמית בשנת 2017 עמד על 2.5%, בדומה לשלוש השנים האחרונות. אחוז הגידול השנתי של האוכלוסייה המוסלמית בשני העשורים האחרונים נמצא במגמת ירידה מ-3.8% ל-2.5%.

עם זאת, אחוז הגידול של אוכלוסייה זו הוא הגבוה ביותר בישראל. לשם השוואה, בשנת 2017 אחוז הגידול של האוכלוסייה היהודית היה 1.7%, של הנוצרית - 2.2% ושל הדרוזית - 1.4%.

כמחצית מהאוכלוסייה המוסלמית מרוכזת בצפון הארץ (35.6% במחוז הצפון ו- 13.8% במחוז חיפה). עוד 21.8% גרים במחוז ירושלים. היתר גרים במחוז המרכז (11.0%) ובמחוז הדרום (16.6%). 1.1% גרים במחוז תל אביב.

בעיר ירושלים נמצא הריכוז הגדול ביותר של תושבים מוסלמים, 329 אלף, שהם 21% מכלל המוסלמים בישראל ו-36.5% מכלל תושבי העיר. היישוב השני בגודלו מבחינת מספר התושבים המוסלמים הוא רהט, ובו מתגוררים 66.6 אלף מוסלמים, שהם 99.8% מכלל תושבי העיר. יישובים נוספים שבהם ישנו ריכוז גדול של האוכלוסייה המוסלמית הם נצרת ואום אל-פחם (54.3 אלף ו-54.2 אלף תושבים, בהתאמה).

האוכלוסייה המוסלמית היא אוכלוסייה צעירה: אחוז הילדים בני 14-0 גבוה - 34.4% (537.9 אלף) ואחוז בני 65 ומעלה נמוך - 4.0% (62.9 אלף). מבנה גילים זה הוא תוצאה של רמת פריון גבוהה של הנשים המוסלמיות.

השנה עלה בפעם הראשונה מאז תחילת שנות האלפיים שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) של הנשים מוסלמיות והגיע לרמה של 3.37, לאחר ירידה ממושכת בשיעור הפריון (4.74 בשנת 2000 ו-3.29 ב-2016).

בשנת 2016 נישאו בישראל כ-12,600 זוגות מוסלמים. באותה שנה, התגרשו בישראל כ-2,100 זוגות מוסלמים. בשנת 2016 גיל הנישואין הממוצע של חתנים מוסלמים שנישאו לראשונה (26.5) היה נמוך ביחס לבני דתות אחרות (יהודים - 27.8, נוצרים - 30.1 ודרוזים - 28.6).

באותה שנה גיל הנישואין הממוצע של כלות מוסלמיות שנישאו לראשונה (22.5) היה נמוך ביחס לבנות דתות אחרות (יהודיות - 25.9, נוצריות - 26.2 ודרוזיות - 24.5).

בשנת 2017 נולדו בישראל 39,550 תינוקות לאימהות מוסלמיות (21.5% מכלל התינוקות שנולדו בשנה זו).

שיעור הפריון הכולל של הנשים המוסלמיות (3.37) גבוה מזה של נשים משאר קבוצות הדת בישראל (יהודיות - 3.16, נוצריות - 1.93 ודרוזיות -2.10).

רמת הפריון של הנשים המוסלמיות בישראל גבוהה מזו הקיימת בחלק ניכר מהמדינות המוסלמיות במזרח התיכון כדוגמת טורקייה -2.1 ולבנון - 1.7, ודומה לרמת הפריון במדינות כדוגמת מצרים וירדן - 3.3.

שיעור הפריון הגבוה ביותר היה בקרב מוסלמיות שהתגוררו במחוז הדרום - 5.54 ילדים לאישה, ושיעור הפריון הנמוך ביותר היה בקרב מוסלמיות ממחוז תל אביב (2.75), מחוז הצפון (2.76) ומחוז חיפה (2.78).

בשנת 2017 היו באוכלוסייה המוסלמית כ-305 אלף משקי בית, שהם כ-12% מכלל משקי הבית בישראל, בדומה לשנים קודמות.

גודל משק הבית הממוצע במשקי בית שבראשם מוסלמי/ת נאמד ב-4.7 נפשות, גבוה לעומת משקי בית שבראשם יהודי/יה או נוצרי/ת (3.1).

מרבית משקי הבית המוסלמיים (כ-92%) הם משקי בית משפחתיים הכוללים לפחות משפחה אחת. יתרת משקי הבית הם משקי בית לא משפחתיים, ורובם (כ-93% מהם) הם משקי בית של אדם שגר לבד.

כ-33% ממשקי הבית שבראשם מוסלמי/ת מונים 6 נפשות או יותר, בהשוואה לכ-10% בלבד ממשקי הבית שבראשם עמד/ה יהודי/יה.

בשנת 2017 היו בישראל כ-298 אלף משפחות מוסלמיות. רוב המשפחות המוסלמיות (כ-64%) מורכבות מזוג עם ילדים, ולפחות ילד אחד הוא עד גיל 17; כ-10% מהמשפחות מורכבות מזוג ללא ילדים; כ-6% מהמשפחות הן חד-הוריות עם ילדים שהצעיר בהם הוא עד גיל 17.

מספר הילדים הממוצע עד גיל 17 במשפחות מוסלמיות עם ילדים עד גיל זה הוא 2.83, גבוה מממוצע הילדים עד גיל 17 במשפחות היהודיות (2.39).