למה דווקא ארבעת המינים הללו?

הכרזה שיצרה נעמה הנקין הי"ד
הכרזה שיצרה נעמה הנקין הי"ד צילום: נעמה הנקין הי"ד