ח"כ ענת ברקו
ח"כ ענת ברקו צילום: Miriam Alster/FLASH90

ח"כ ד"ר ענת ברקו (ליכוד) תוקפת בערוץ 7 את הביקורת שהטיחה אתמול נשיאת בית המשפט העליון בפוליטיקאים שיצאו נגד הערכאה השיפוטית העליונה.

"אני אומנם חושבת שלא צריך להשתמש במינוחים של אנטי ציוני או אנטי דמוקרטי, אבל אני כן חושבת שהאיזונים הופרו ובית המשפט נטל לעצמו סמכות לפסול חקיקה. צריכים לעשות איזונים כדי שהחלטות של הממשלה יכובדו, אם זה בגירוש מסתננים או ב'נוהל שכן'. לצערי הרב, היום לא מאפשרים לממשלה למשול ולכנסת לחוקק ולרשות השופטת לשפוט, כפי שהיה צריך להיות", מסבירה ברקו.

היא תוהה מדוע לשמאל היה מותר בזמן הסכמי אוסלו להשתמש בפסקת ההתגברות ולימין אסור. "אין שום סיבה שאנחנו לא נחוקק את פסקת ההתגברות ונהיה כמו הקנדים או כמו הבריטים. אף אחד לא רואה בזה קץ לדמוקרטיה".

"היחיד שהשתמש עד היום בפסקת ההתגברות היה רבין ז"ל. הוא השתמש בפסקת ההתגברות כדי שיהיה אסור לייבא בשר לא כשר לישראל - ואז ש"ס הצטרפה להסכמי אוסלו. מעניין שהשופט ברק תמך בכך והשמיים לא נפלו", מוסיפה ברקו.

לדבריה, "גם לימין מותר להפעיל פסקת התגברות. בית המשפט צריך לאפשר לממשלה למשול ולהחליט מי נכנס לשטח מדינת ישראל. אי אפשר רק להחליט החלטות שמנותקות מאחריות. חייב להיות סנכרון בין סמכות לאחריות, כפי שעושה הכנסת".