"אל תביאני לא לידי ניסיון ולא לידי בזיון"

יאיר צפלביץ מפרט את יסודות החינוך הדתי לאומי על פי תפיסתו.

יאיר צפלביץ , כ"ו בכסלו תשע"ט | עודכן: 21:52

"אל תביאני לא לידי ניסיון ובזיון"
"אל תביאני לא לידי ניסיון ובזיון"
צילום:אייסטוק

אנו לא מעוניינים להיכנס לניסיונות. זהו צד אחד של המטבע.

אך צד שני למטבע: אנו סבורים שצריך להתגייס לצבא. השירות הצבאי מזמן ניסיונות. אנו סבורים שצריך ללמוד מקצוע על מנת להתפרנס. ולימוד המקצוע מזמן ניסיונות. אנו סבורים שצריך לפעול בקרב הציבור הרחב ולהשתלב על מנת להשפיע לטובה. יותר מכך, אנו סבורים שהאידיאל הוא לבנות את כלל מרכיבי החברה- כלכלה, צבא, מערכת שלטונית ועוד, באופן שתואם את התורה. אך כל אלו מזמנים לנו ניסיונות.

האם לא כדאי שנשאר בישיבה עם הרבנים והחברים. הרי שם כל עניין הוא תורה, מצוות, יראת שמים ודבקות בה'. כך במידה רבה נהיה בטוחים מניסיונות?

לשאלה זו ישנם שיענו תשובה חיובית. אך אנו סבורים שהתשובה על כך היא שלילית. כלומר אנו מכריעים- מותר להכניס את עצמי לניסיונות כדי לממש מטרות חשובות כגון- לפרנס, להיות שותף בצבא, להשפיעה על החברה וכו'.

לאור הכרעה זו. עולים הדיונים:
א) מה ההכנה הראויה לבחור שיודע שבעתיד הוא יכנס לניסיונות?
ב) גם בכניסה למקומות שיזמנו לנו ניסיונות, יש לדון מה גבולות? האם לכל ניסיון מותר להיכנס?

אם כן השאלה הראשונה: מהי ההכנה הראויה?

1. לחנך לגבורה. להצמיח בקרב בחורינו גבורה וחוסר פחד. כאשר החיבור לתורה אחוז עם רגשות של פחד. אז הבחור בכלל לא ירצה לצאת וללמוד מקצוע כדי להתפרנס, לצאת לצבא וכו'.

2. לחנך למנהיגות. שבחורינו יהיו בעלי כשרון לעמידה על הערכים שלהם. שינהיגו ולא יונהגו. שיקבעו בכל מקום שהם מגיעים עמדה תורנית ברורה ולא מתקפלת. שכן תחילת מנוסה נפילה. כשאתה נופל מול החברה ומול התרבות שסביבך אתה אח"כ נס מהם והם כובשים אותך.

3. לחנך לעצמאות מחשבתית. שבחורינו כל הזמן יחשבו את הדרכים שלהם. וכן יחשבו ויבררו את הדרכים שהם נפגשים איתם ויבדילו כל הזמן בין הטוב לרע. וכך יוכלו לזהות את מה שדרוש להתרחק ממנו.

4. לבנות עולם אמוני עשיר עמוק ויציב שיוכל להתמודד עם כל שאלה שתצוץ וכל מפגש תרבותי שאינו תורני. לקיים אצל כל בחור "דע מה שתשיב לאפיקורס".

5. לעסוק בניתוח תרבותי. שבחורינו יכירו את יסודות התרבות שאיתה הם הולכים להיפגש וכך יהיה להם כלים לזהות איפה עובר הגבול בין הטוב לרע. וכך הם לא יפלו ברשת התרבות הפושטת טלפיה ואומרת "ראו שכשרה אני".

6. עיסוק מפורט באתגרים של כל מסגרת אליה יכנסו בחורינו- צבא, אוניברסיטה, עבודה בחברה הכללית ועוד.

7. לתת כלים לקימה מנפילה. לעסוק בכוחה של תשובה.

השאלה השנייה: בתוך המצב שיזמן ניסיונות האם כל כניסה לניסיון מותרת?

תשובה: בוודאי שלא. וכמה יסודות בדבר.

הייסוד הראשון: תמיד להיות ערני ולשים לב שאתה לא נכנס לניסיון מיותר. "ניסיון מיותר" הוא ניסיון שלא הכרחי לטובת מימוש המטרה החיובית, שבשבילה נצרכת מראש להיכנס למסגרת זו.

הייסוד השני: עשה לך רב. תמיד תהיה קשור לרב. לדמות רוחנית שממנה תוכל לקבל תשובה לשאלה. לדמות רוחנית איתה תוכל להתייעץ, וממנה תוכל לשאוב קדושה.

הייסוד השלישי: קנה לך חבר. שחבריך יהיו אנשים מלאים בתורה מצוות ויראת שמים. תמיד תהיה שייך חברתית לקדושה. שחבריך שאליהם את קשור ברבדים יותר עמוקים משותפות מקצועית יהיו בעלי יראת שמים.

לתגובות shosha999@gmail.com