כביש 6. ארכיון
כביש 6. ארכיון פלאש 90

שר החקלאות אורי אריאל הממונה על רשות הבדואים הורה על פינוי כ 1000 משפחות בדואיות המתגוררות כיום באיזור בו יסלל קטע נוסף בכביש 6 דרום.

100 מתוכן, הן משפחות היושבות על תוואי הכביש ומחלף "אבו תלול- נבטים" המתוכננים.

רשות הבדואים כבר נערכת באופן מעשי לקליטת ויישוב פזורות הבדואים היושבות כיום על תוואי כביש 6 בקטע החדש מצומת שוקת עד כביש 25 בנבטים

אריאל החליט כי פיתוח הנגב והסדרת התיישבות הבדואים מחייבות פינוי והסדרה של כל 1000 המשפחות ולא להסתפק רק בפינוי 100 המשפחות היושבות ממש על תוואי הקטע החדש.

למשפחות שיפונו ייבנו שכונות חדשות ביישוב הבדואי תל שבע, אבו תלול ואום בטין- 500 יח"ד בכל אחת. באום בטין העבודות בעיצומן והמגרשים יהיו מוכנים כבר בחודש אפריל עבור מפוני המקטע הראשון, איתם כבר הגיעה הרשות לכדי מסמך הבנות והצפי כי הליך מעברם יעמוד בלוחות הזמנים. בתל שבע יוכשרו שטחי קליטה זמניים למשפחות המפונות במקביל לבניית הקבע שתקלוט אותם.

לצורך העברת המשפחות, אגף ההסדרה ברשות הבדואים יעמיד לכל משפחה מגרש ופיצוי בסך 250000 ₪, כמקובל בכל הסכמי הפינויים שלה. על זאת יתווספו למפונים פיצויים מחברת כביש 6 בהתאם לנהליה.

צו ההפקעה (הניתן מכח חוק כביש 6), ינתן בינואר ולכן לא נרשמו עד כה צעדי התנגדות משפטיים מטעם כל גורם שהוא.

לדברי השר אריאל, "מדובר במהלך ההסדרה הגדול ביותר בתולדות הנגב. הממשלה מחוייבת להפגין משילות בנגב. המבצע הזה בשילוב הארכת כביש 6 דרומה יביא תנופה לנגב וישיב לרשות המדינה שטחים עצומים".

מנכ"ל רשות הבדואים בנגב, יאיר מעיין, הוסיף "הכשרת כביש שש וסלילתו הוא צעד מאוד משמעותי בדרך להפוך את הנגב לחבל ארץ מתקדם ומוסדר. הודות לפרויקטים עתירי תקציב שרשות הבדואים מבצעת כבר היום ובוודאי שבהמשך נראה בכל חלקי הנגב יותר בניה מוסדרת וחוקית ויותר תשתיות לרווחת כל האוכלוסיות שחיות כאן".