סיגריה אלקטרונית
סיגריה אלקטרונית צילום: ISTOCK

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק של חברי הכנסת איתן כבל, יהודה גליק, איל בן ראובן וקבוצת חברי כנסת.

הצעת החוק כוללת תיקון מקיף לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, ובמסגרתו מוצע להרחיב את תחולת החוק, החל היום רק על טבק ומוצריו, כך שיחול על מוצרי עישון נוספים דוגמת סיגריה אלקטרונית.

בנוסף, מוצע לקבוע איסור כולל על פרסומת למוצרי עישון, למעט רשימת חריגים מצומצמת של פרסומות מותרות, הכוללת בין היתר פרסומות בעיתונות המודפסת בכפוף להגבלות ובהן פרסום מודעה בדבר נזקי העישון, השווה בשטחה לשטח הפרסומת. כמו כן מוצע לקבוע הגבלות ואיסורים נוספים לגבי ייצור ושיווק מוצרי עישון, ובכלל זה איסור הצגת מוצרי עישון למכירה למעט בחנויות ייעודיות או בחלק נפרד בחנות שאינו גלוי לעין; הגדלת שטחי האזהרה שחובה לכלול בפרסומות מותרות ועל גבי אריזות מוצרי העישון; תנאים לייצור ושיווק של סיגריה אלקטרונית שריכוז הניקוטין שבה גבוה מהריכוז שנקבע בדירקטיבה האירופית; חובה לייצר ולשווק מוצרי עישון בחפיסות ובאריזות אחידות וחובות דיווח של יצרנים ויבואנים של מוצרי עישון אודות רכיבי המוצר והסכנות הכרוכות בהם.

ח"כ יהודה גליק בירך מעל הדוכן את ברכת שהחיינו ואמר: "אני נמצא בסערת רגשות כשאני רואה את החוק המשמעותי ביותר שעבר בכנסת ה-20, חוק שכולו חיי אדם. אין ספק שהיום מדינת ישראל היא מדינה טובה יותר. החוק הזה מונע לפי כל הגורמים המקצועיים 300 אנשים מתים מידי שנה."