ח"כ נחמן שי: הייתי עושה את זה אחרת אבל לא מסתכלים אחורה