מסגד אל אקצא
מסגד אל אקצא צילום: Nati Shohat/FLASH90

הארגונים האסלאמיים בירושלים מאשימים את ישראל בניצול המצב במזרח התיכון והמדיניות האמריקנית כדי לשנות את המציאות ההיסטורית והחוקית בעיר ובמסגד אל-אקצה.

הדברים נאמרו בהודעה משותפת שפרסמו המועצה לענייני הקדש (ווקף), עניינים אסלאמיים והמקומות הקדושים לאסלאם, בית פסיקת ההלכה הפלסטיני והמועצה האסלאמית העליונה.

בהודעה נטען, כי הצבת תמיכה בקיר המערבי של מסגד אל-אקצה בצד של המוזיאון האסלאמי הינו בגדר פגיעה בוטה בסמכויות של מחלקת ההקדשים האסלאמית שלה הסמכות לבצע שיפוצים.

הארגונים האסלאמיים דורשים מישראל לסלק את התמיכה ללא דיחוי בהזהירם מפני שינוי המצב ההיסטורי והמשפטי של המקום כפי שאושר בהסכמים בינלאומיים.

עוד נאמר, כי ישראל ביצעה עבודות חפירה שחשפו את יסודות מסגד אל-אקצה, והדבר הביא לנפילה של הסלעים בחומה. על פי ההודעה, ישראל נטלה את הסלע וסירבה להחזירו למרות פניות ממשלת ירדן ומחלקת ההקדשים האסלאמית.

"מסגד אל-אקצה הוא סמל ואמונה של 1.8 מיליארד מוסלמים, ואנו לא נסכים לעולם בחיינו שתיגרם פגיעה במסגד אל-אקצה", נכתב בהודעה.