לא רק למגזר

הבית היהודי מייצגת אידיאה ודרך ולא סקטור מסוים. דעה

איתי אליצור , כ"ה בשבט תשע"ט

לא רק למגזר-ערוץ 7
הרב איתי אליצור
צילום: עצמי

מפלגה מגזרית היא דבר לא טוב. לא צריכות להיות מפלגות מגזריות. תפקיד הכנסת הוא לדון בעקרונות וערכים. הרעיון בדמוקרטיה הוא שאדם משתתף באמצעות נציגיו בהכרעות העקרוניות העומדות בפני המדינה. את זה הוא עושה באמצעות מפלגתו. תפקידה של המפלגה הוא לא להביע זהות מגזרית, אלא להביע רעיונות, להתוות דרכים וערכים. לכן הבית היהודי לא צריכה להיות מפלגה מגזרית, היא צריכה להיות מפלגה דתית לאומית. לא מגזרית, אידיאולוגית.

אין סתירה בין מפלגה דתית לאומית ובין מפלגה לא מגזרית, משום שהציונות הדתית זה לא שם של מגזר, זה שם של רעיון. זה לא שם של עדה, זה שם של דעה.

הבית היהודי צריכה להיות מפלגה שתומכת ברעיון הציוני דתי: ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל. הבית היהודי צריכה להיות מפלגה ששואפת להתוות למדינה דרך: ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל. במפלגה הזאת צריכים להיות חברים כל מי שתומך ברעיון של ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל, וממש לא חשוב אילו בגדים הוא לובש והיכן הוא למד. זו לא מפלגה של מגזר, זו מפלגה אידיאולוגית, שיש לה דרך בהנהגת המדינה.

יש אוזניים שקשה להן לשמוע את הרעיון הזה. שנים של מפד"לניקיות זקנה הרגילו אותן למפלגה שדואגת למגזר ולא לאידיאולוגיה. יתר על כן, האווירה הציבורית השוררת בארצנו מולידה מפלגות מגזריות. למגזר החילוני יש הרבה מפלגות מגזריות. מפלגות רבות כבר לא עוסקות בשאלה מה הם הערכים שעליהם יש להשתית את המדינה, אלא מי המגזר שינהיג את המדינה. מפלגות רבות לא מציעות דרך בהנהגת המדינה, אלא נוקטות בשיטת "רק לא ביבי". כלומר, הן אינן מוכרות למצביעיהן דבר מלבד מגזריות.

מלבד זאת, הקו ההסברתי של פוליטיקאים רבים גורס "אני אדאג לך, אני אדאג לשכמותך, אני אדאג לאינטרסים שלך". תפקידו של הפוליטיקאי נתפס כדאגה לאינטרסים של הבוחר ולא לערכים.

מן הראוי שהבית היהודי תשנה גם את האווירה הזאת. היא תביא למשב רוח רענן של אידיאולוגיה וערכים. היא תביע מסר ערכי ולא אינטרסנטי.

מתוך כך היא תתקן גם את טעותם של הטועים בפירוש המושג ציונות דתית. היא תביע מסר אידיאולוגי: ציונות דתית הוא שם של אידיאולוגיה. האידיאולוגיה מגדירה את הזהות, ולא להפך. מי שתומך ברעיון הציוני דתי הוא ציוני דתי, בלי קשר לשאלה לאיזה מגזר הוא שייך. ומי שאינו תומך ברעיון הזה, אינו ציוני דתי, גם אם הוא חובש כיפה סרוגה ושולח את ילדיו לבני עקיבא. ואין לו מקום במפלגתנו.

לשם כך יש לאחד את כל מי שתומך באידיאל הציוני דתי, בין אם הוא שייך למגזר ובין אם לאו, ולהבהיר שהמפלגה הדתית לאומית היא לא מגזרית אלא אידיאולוגית. יש לה מה לומר על השאלה כיצד צריכה המדינה להתנהל: ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל.