טלוויזיה (אילוסטרציה)
טלוויזיה (אילוסטרציה) צילום: iStock

התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית, גוף הפועל בכלים משפטיים לחיזוק ערכיה היהודיים והדמוקרטיים של ישראל, הגישה עתירה דחופה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, נגד תאגיד כאן והרשות השנייה, בדרישה לתקן את כללי הרשויות המאסדרות את שידורי ערוצי הרדיו והטלוויזיה, כך שבתקופת הבחירות לא ייפגע ייצוג שומרי השבת בתקשורת המשודרת.

העותרת מדגישה כי אינה מבקשת לבטל את שידורי האקטואליה המשודרים בשבת, אלא להעביר את הדיונים הפוליטיים בתוכניות אלה לימי חמישי.

העתירה הוגשה לאחר חודשים ארוכים בהן התעלמו (עד לאחרונה) בתאגיד וברשות מפניותיה של התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית, בהן ביקשה לקבוע כללים מחייבים בכל הקשור לפגיעה בציבור שומרי השבת – לאו דווקא דתיים, אלא גם חילוניים הנמנעים באופן עקרוני מהשתתפות בשבת בתוכניות ומצפייה בהן – המהווים כ-45% מן האוכלוסייה.

כעת מבקשת התנועה כי הוועדה תיכנס לחלל הריק ותתקן בעצמה את העוולה, תוך התייעצות עם מי שתראה לנכון, לרבות עם הרשות השנייה וכאן, על למנוע את המשך ההדרה והפגיעה הקשה בחופש הביטוי ובערכי הדמוקרטיה.

התנועה אומרת כי כ"אן והרשות השנייה פועלים בניגוד לכללי מינהל תקין וגורמות להפלייתם של שומרי השבת אשר פעילים בכל הקשת הפוליטית, מפרות באופן בוטה את עקרון חופש הביטוי והזכות לשוויון, ואף נותנות אכסניה לתעמולת בחירות אסורה באופן בו ניתן ביטוי חד-צדדי לנציגי מפלגות שאינם שומרי שבת".

על פי העתירה, "ניכרת פגיעה ממשית ביכולתם של שומרי שבת להביע עמדתם בענייני דיומא חשובים שיש בהם כדי להשפיע על הבוחרים שאמורים לקבל החלטה למי להצביע".

"אנו סבורים כי יש לתת מענה לשיח ולעמדות המאפיינות את ציבור שומרי השבת והציבור הדתי בשידור. עמדתנו היא כי כל עוד מתקיימים שידורים בשבת – מן הראוי שלא ישודרו תכניות בשידור חי. תכניות אקטואליה המשודרות בשבת מדירות את שומרי השבת מלהופיע בהן וגורמות לאפליה מטרידה ביכולת החשיפה על-רקע דתי או על-רקע סוציאלי של רצון למנוחה בשבת, אשר עוגן אך לאחרונה בחקיקה ראשית במסגרת מתן זכות סירוב לעבוד בשבת גם שלא כתוצאה ממצווה דתית. גם השתתפות של שומרי השבת בתוכניות המשודרות בשבת היא בעייתית מאוד, ולכן על כל הרשויות לתת את הדעת כיצד למנוע מצב של פגיעה בשוויוניות בשידוריהן בשבת, כגון יידוע המרואיין כי התכנית תשודר בשבת וקבלת הסכמתו המפורשת לכך בכתב", לשון עתירת התנועה.

התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית מבקשת כי הכללים יתייחסו גם לתכניות המשודרות בסמיכות לשבת (הן בכניסתה והן בצאתה) בהן מנועים הדתיים ושומרי השבת (כשני מיליון איש) מלהשתתף, משום שאינם יכולים להספיק להגיע לאולפנים ולחזור מהם בפרק זמן כה קצר.

טיעון נוסף שהועלה הוא כי החוק אוסר העסקת עובדים ביום מנוחתם השבועי, למעט יוצאים מן הכלל, וכי היתרים להעסקת עובדים בשבת אמורים להינתן במשורה על ידי משרד העבודה, לצורך מה שהוגדר כ"צרכים חיוניים" – אותם הגדיר בג"ץ כ"הרחבת הדעת". "ברי כי אין כל הרחבת דעת בשיח פוליטי בו מתנצחים באולפנים מועמדים פוליטיים אלה באלה", כתבה התנועה.

"הותרת המצב על כנו עלולה ליצור מצב חמור של 'מראית עין' באופן בו נפגעה הזכות לביטוי של שומרי שבת, דבר שעלול להיחקק לדראון עולם הן בתחום הפוליטי והן בתחום הציבורי", נכתב בסיכום העתירה.