גשר יהודית
גשר יהודית צילום: אדם שולדמן, פלאש 90

ביוזמת הרב אריה שטרן, רבה של ירושלים והעומד בראש וועדת השבת של הרבנות הראשית, פרסמה שורת רבנים בכירים ובראשם הרבנים הראשיים גילוי דעת הלכתי ובו הם מבהירים כי לא יוכל להינתן היתר הלכתי לבניית גשר יהודית בשבת. לזאת הם מוסיפים וכותבים כי גם השימוש בגשר שנבנה בשבת יהיה בגדר חילול שבת.

על דבר המכתב שפרסמו הרבנים דיווח העיתון 'ישראל היום', ובו נכתב:

"אנו מביעים מחאה וצער על תרבות חילולי השבת במדינה, ששמירת השבת היא הסמל הבולט ביותר שלה. הדברים מכוונים לכל חילולי השבת בפרהסיה, אבל בעיקר כנגד אותם הנעשים לדאבוננו תחת חסות הרשויות הממלכתיות. אי אפשר להבליג בראותנו פרויקט ציבורי כמו בניית גשר בתל אביב, אשר הולך ונבנה דווקא בימי שבת מבלי שיש לכך היתר הלכתי".

עוד כתבו הרבנים: "יש בנעשה משום אבדן הזהות היהודית של המדינה, הבנייה נעשית בכספי הציבור שחלק גדול ממנו שומר שבת. בפרויקט שנבנה בשבת ניתן לומר שהשימוש בו ליהודי החרד לדבר ה' מעורר בעיות, עד שיהיה הדבר חס ושלום לזכר דיראון עולם. אנו קוראים לראשי הרשויות: הרפו כבר מן הדרך המכוערת של פגיעה בשבת, שהיא ככתוב בתורה האות שבין ישראל לאבינו שבשמיים. וכבר ידועה אימרה שיותר ממה שישראל שומרים על השבת, הרי השבת שומרת על ישראל".

לבד מהרבנים הראשיים חתומים על המכתב רב העיר צפת שמואל אליהו, רב העיר באר שבע יהודה דרעי, רב העיר קריית אונו רצון ערוסי, רב העיר מגדל העמק יצחק דוד גרוסמן, רב העיר רעננה יצחק פרץ וראש ישיבת מרכז הרב - הרב יעקב שפירא. כמו כן חתומים על המסמך הרב שמעון אליטוב, הרב אליעזר שמחה וייס, הרב יצחק לוי, הרב יצחק רלב"ג והרב יעקב רוז'ה.