רווח נקי של 3.3 מיליארד שקלים ללאומי

בנק לאומי סיכם הבוקר את תוצאות שנת 2018 והציג שיפור של 2.3% במדד היעילות. הבנק יאשר חלוקת דיבדנד של עד 50%.

תגיות: בנק לאומי
ערוץ 7 , ל' באדר תשע"ט

רווח נקי של 3.3 מיליארד שקלים ללאומי-ערוץ 7
רקפת רוסק עמינח
צילום: רון קדמי

בנק לאומי מפרסם היום את הדוח"ות השנתיים המסכמים את שנת 2018 מהם עולה כי הרווח הנקי בשנת 2018 הסתכם ב-3,257 מיליון שקלים, בהשוואה ל-3,172 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של כ-2.7%.

הוצאות התפעול של הבנק ירדו בכ-78 מיליון שקלים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד כאשר מקורה העיקרי הוא קיטון בהוצאות השכר.

גם במדד היעילות לאומי מציג שיפור משמעותי כאשר המדד עמד בשנה שעברה על 60.6% בהשוואה ליחס של 62.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

לנוכח השיפור העקבי בתוצאות העסקיות ועודפי ההון של הבנק. אישר דירקטוריון הבנק חלוקת דיבידנד בגובה של עד 50%.

"התוצאות העסקיות החזקות שאנו מציגים היום הן פרי של מהלכים רבים שאנו מובילים בשיטתיות בלאומי לאורך השנים האחרונות. מהלכים אלה מייצרים שיפור מתמשך בפעילות הליבה שלנו, בכל אחד מקווי העסקים", סיכמה מנכ"לית לאומי רקפת רוסק-עמינח.