הטלפונים הניידים הרסו את המשפחה?

מה קרה לקשר המשפחתי והזוגי של המשתמשים הכבדים לאחר שנלקחו מהם הטלפונים הסלולריים למשך שבוע?

ערוץ 7 , ה' באדר ב תשע"ט

הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני: computers@inn.co.il